Schoolgids

Activiteiten

Cultuur De projectgroep Cultuur organiseert op De Heemgaard een aantal activiteiten op het gebied van dans, muziek en theater. Zelf…

Atheneum (met Latijn)

De Heemgaard heeft een atheneum opleiding van klas 1 t/m klas 6, eventueel aan te vullen met het vak Latijn….

Beeldmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere…

Begeleiding

Met plezier naar school gaan – wie wil dat nu niet? Wij zorgen ervoor dat leerlingen actief en zelfverzekerd aan…

Brugklassen

De eerste klas op de middelbare school: je gaat ongetwijfeld merken dat een middelbare school niet hetzelfde is als een…

Burgerschap

We geven leerlingen graag het vertrouwen mee zodat ze zelf nadenken en dingen onderzoeken. We bieden kansen aan om de…

Business school

Vanaf klas 4 (havo en atheneum) kunnen leerlingen naast hun profiel kiezen voor de Business School. Zij krijgen dan het…

Cambridge English

Atheneumleerlingen krijgen vanaf klas 2 Cambridge English. Hiermee worden zij voorbereid op de Cambridge examens in klas 4, 5 en…

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind….

Commissie identiteit

Het is belangrijk om de doelstelling van de school en de uitwerking daarvan onder de aandacht te brengen. De commissie…

Contact

Contact

De HeemgaardHeemradenlaan 1257329 BZ ApeldoornT: 055-538 56 00E: info@heemgaard.nl PostadresPostbus 201777302 HD Apeldoorn

Decaan

De schooldecaan helpt leerlingen bij het maken van de (meest passende) profielkeuze. Ook wordt samen informatie besproken over de mogelijkheden…

Digitale gedragscode

De digitale wereld We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen; op school én online. De computer is een geweldig…

Dyslexie en dyscalculie

Ons team Remedial Teaching biedt ondersteuning op het gebied van taal, algemene studievaardigheden, rekenen en lezen.Als er sprake is van…

Entreprenasium

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig. Mensen die zich actief en daadkrachtig opstellen. Leerlingen die ondernemend en onderzoekend in de…

Examen/ PTA

Het Examen van een middelbare school bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). Het…

Examenrooster

Examenrooster 2023-2024 1e tijdvak:

Excursies

Het is leuk om op verschillende manieren en in een andere omgeving dingen te leren. Daarom gaan we ieder leerjaar…

Gedragsregels

BasisafsprakenLeerlingen en medewerkers voelen zich veilig en geborgen op school, want in een klimaat van waardering, respect en verantwoordelijkheid voor…

Gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn…

Gezond en duurzaam

De Heemgaard is een gezonde school met een integraal beleid over schoolgezondheid. Op school leren onze leerlingen over gezond gedrag….

Handige adressen

CJG-locaties ApeldoornTelefoon: 055 357 88 75 – bereikbaar van 8.30-17.00 uurE-mail: info@cjgapeldoorn.nlWebsite: www.cjgapeldoorn.nlFacebook: www.facebook.com/CJGapeldoorn Het Centrum voor Jeugd en Gezin…

Havo

De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). In de eerste drie jaar gaat…

Huiswerkbegeleiding

LYCEO HUISWERKBEGELEIDING EN BIJLES verwerkt Sommige leerlingen hebben nét wat extra begeleiding nodig bij hun huiswerk en examens, sommigen hebben…

Identiteit

We vormen een gemeenschap waarin we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar. Het christelijke karakter van de school bestaat uit…

ISK – internationale schakelklas

Wanneer een leerling nog niet zo goed Nederlands spreekt, kan hij onder bepaalde voorwaarden instromen in de ISK. Deze tweejarige…

Jaaragenda

Activiteiten Naast lessen zijn er jaarlijks ook allerlei activiteiten om de schooltijd leuker en interessanter te maken. Denk aan sportdagen,…

Kantine

Kantine

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de zogenaamde ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’. De kantine: Gezond eten draagt bij…

Klachten

Als mensen samenwerken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat ook samen opgelost worden. Een enkele…

Leerlingenraad

Op De Heemgaard telt de mening van de leerling mee. Daarom is er een leerlingenraad, die de mening vertegenwoordigt en…

Leerlingenstatuut

Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen van De Heemgaard. De afspraken die vermeld staan op de website…

Leermiddelen

De Heemgaard werkt met een intern leermiddelenfonds. Dit betekent dat we er als school zelf verantwoordelijk voor zijn dat de…

Lessentabel

In de lessentabel staat hoeveel uur per week elk vak wordt aangeboden in een bepaald leerjaar. Bekijk hier onze lessentabellen.

Lesuitval

Op De Heemgaard proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn er voor de brugklasleerlingen opvanglessen op het brugklasplein….

Maatschappelijke stage (MAS)

De leerlingen uit mavo 3, havo 3, atheneum 3 of 4 gaan een week op maatschappelijke stage, de MAS. Zij…

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de rector en teamleiders.Het managementteam (MT) geeft leiding aan docenten en medewerkers op De Heemgaard. Teamleider…

Mavo

Op De Heemgaard kun je de opleiding vmbo-tl volgen. Wij gebruiken voor de theoretische leerweg de naam ‘mavo’. Met een…

Medezeggenschap

Ons grootste doel blijft dat onze leerlingen zich thuis voelen en zich leren te verhouden tot hun omgeving en de…

Mediatheek

Mediatheek

Leerlingen kunnen in de mediatheek onder meer boeken & tijdschriften lenen en werken aan schoolopdrachten. De mediatheek biedt plaats aan…

Mentor

Elke klas of groep heeft een van de eigen docenten als mentor.Naast de vakken hebben wij ook een mentoruur.De mentor…

Missie en visie

In een veilige en sociaal georiënteerde omgeving dagen we al onze leerlingen uit op onderzoek te gaan naar hun talenten,…

Muziekonderwijs

Muziekonderwijs

De Heemgaard maakt zich sterk voor muziekonderwijs op hoog niveau! Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met ArtEZ Conservatorium Enschede….

Onderwijstijd

Onderwijstijd bestaat uit lestijd en andere activiteiten, die aan de leerlingen in een schooljaar aangeboden worden. Elk schooljaar maakt de…

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Heemgaard. De oudercommissie vergadert regelmatig met het managementteam om lopende activiteiten,…

Oudercontact

InfobulletinElke vier tot zes weken ontvangen ouders in hun mailbox ons infobulletin met daarin actuele informatie, praktische gegevens en reportages…

Pesten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt, een omgeving waar geen ruimte is voor pesten. We…

Plusroutes

Elke leerling die zich aanmeldt voor de brugklas op De Heemgaard maakt een keuze voor een plusroute of het Entreprenasium….

Privacy

De Heemgaard maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Net als voor alle VOG-scholen staan veiligheid en privacy van onze…

Quotes/tips leerlingen

Maarten: Wat vind jij belangrijk? Moet de school dichtbij zijn? Moeten ze extra leuke vakken aanbieden? Wat mij overtuigde is…

Rapport en bevorderingsnormen

De cijfers en de gemiddelden zijn per periode in te zien in Somtoday. Alle leerlingen ontvangen aan het einde van…

Resultaten

De Heemgaard vindt het belangrijk om feedback te krijgen. Deze informatie gebruiken wij om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op de…

Rooster en lessen

Rooster en lessen

Het lesrooster wordt vastgesteld binnen de lestijden. Leerlingen in de onderbouw hebben in principe een aaneengesloten rooster. Alle leerlingen starten…

Schoolgebouw

Schoolgebouw

De Heemgaard beschikt over een prachtig gebouw dat helemaal is aangepast aan de wijze waarop wij het onderwijs vorm geven….

Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

De Heemgaard  heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten.  OngevallenverzekeringOp grond van de ongevallenverzekering zijn de…

Somtoday

Leerlingen en ouders krijgen allebei aparte inloggegevens voor Somtoday. Op deze afgeschermde website vinden zij persoonlijke informatie als lesroosters, cijfers…

Stichting Leergeld Apeldoorn

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan…

Tegemoetkoming schoolkosten

Naast kinderbijslag is soms een tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk. Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt…

Tevredenheidsonderzoeken

Ouders en leerlingen van De Heemgaard krijgen jaarlijks de vraag of zij willen deelnemen aan de digitale onderzoeken. Ze worden…

Vakanties & vrije dagen

Vakantie Datum Start schooljaar 27 augustus 2024 Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024 Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3…

Veilig en gastvrij

Onze leerlingen voelen zich veilig op school. De sfeer is goed en we gaan respectvol met elkaar om. De uitslag…

Veilig honk

Op De Heemgaard zitten niet alleen leerlingen uit Apeldoorn. Onze leerlingen komen uit Epe, Eerbeek, Wilp, Lieren, Beekbergen, Wenum Wiesel,…

Veluwse Onderwijsgroep

De Heemgaard  is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste…

Verlof aanvragen

Om meer structuur te brengen in de verlofaanvragen en het verwerken hiervan, hanteren wij twee soorten verlof: – kortdurend verlof…

Verlof en ziek melden

Ziek of onverwacht afwezig meldenEen ziekmelding kunt u telefonisch doorgeven via de receptie. Het liefst zotijdig mogelijk zodat we weten…

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie,…

Vrijwillige ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten en schoolvoorzieningen aan. Hierbij is te denken…

Wis Collect

Via Wis Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een vrijwillige…