Schoolgids

Activiteiten

Cultuur De projectgroep Cultuur organiseert op De Heemgaard een aantal activiteiten op het gebied van dans, muziek en theater. Zelf…

Anti-pestprotocol

Het antipestprotocol beschrijft wat we onder pesten verstaan en wat de aanpak is al er gepest wordt.Voor het inzien van…

Atheneum (met Latijn)

De Heemgaard heeft een atheneum opleiding van klas 1 t/m klas 6, eventueel aan te vullen met het vak Latijn….

Beeldmateriaal

Op diverse manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school, ook via foto’s en video’s….

Begeleiding

Met plezier naar school gaan – wie wil dat nu niet? Wij zorgen ervoor dat leerlingen actief en zelfverzekerd aan…

Brugklassen

Naar welke brugklas ga jij? Op De Heemgaard hebben we vier verschillende brugklassen: mavo brugklas. Dit is de theoretische leerweg…

Burgerschap

We geven leerlingen graag het vertrouwen mee zodat ze zelf nadenken en dingen onderzoeken. We bieden kansen aan om de…

Business school

Vanaf klas 4 (havo en atheneum) kunnen leerlingen naast hun profiel kiezen voor de Business School. Zij krijgen dan het…

Cambridge English

Atheneumleerlingen krijgen vanaf klas 2 Cambridge English. Hiermee worden zij voorbereid op de Cambridge examens in klas 4, 5 en…

Commissie identiteit

Het is belangrijk om de doelstelling van de school en de uitwerking daarvan onder de aandacht te brengen. De commissie…

Contact

De HeemgaardHeemradenlaan 1257329 BZ ApeldoornT: 055-538 56 00E: info@heemgaard.nl PostadresPostbus 201777302 HD Apeldoorn

Decaan

De schooldecaan helpt leerlingen bij het maken van de (meest passende) profielkeuze. Ook wordt samen informatie besproken over de mogelijkheden…

Digitale gedragscode

De digitale wereld We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen; op school én online. De computer is een geweldig…

Directie

De directie bestaat uit de rector en de conrector van een afdeling. De directie vormt samen met de teamleiders het…

Dyslexie en dyscalculie

Ons team Remedial Teaching biedt ondersteuning op het gebied van taal, algemene studievaardigheden, rekenen en lezen.Als er sprake is van…

Entreprenasium

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig. Mensen die zich actief en daadkrachtig opstellen. Leerlingen die ondernemend en onderzoekend in de…

Examen/ PTA

Het Examen van een middelbare school bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). Het…

Excursies

Het is leuk om op verschillende manieren en in een andere omgeving dingen te leren. Daarom gaan we ieder leerjaar…

Gedragsregels

BasisafsprakenLeerlingen en medewerkers voelen zich veilig en geborgen op school, want in een klimaat van waardering, respect en verantwoordelijkheid voor…

Gescheiden ouders

Contact tussen school en ouders/verzorgers loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens…

Gezond en duurzaam

De Heemgaard is een gezonde school met een integraal beleid over schoolgezondheid. Op school leren onze leerlingen over gezond gedrag….

Handige adressen

CJG-locaties ApeldoornTelefoon: 055 357 88 75 – bereikbaar van 8.30-17.00 uurE-mail: info@cjgapeldoorn.nlWebsite: www.cjgapeldoorn.nlFacebook: www.facebook.com/CJGapeldoorn Het Centrum voor Jeugd en Gezin…

Havo

De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). In de eerste drie jaar gaat…

Huiswerkbegeleiding

Sinds 2020 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding aan op De Heemgaard. De begeleiding vindt plaats in school en is…

Identiteit

We vormen een gemeenschap waarin we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar. Het christelijke karakter van de school bestaat uit…

ISK – internationale schakelklas

Wanneer een leerling nog niet zo goed Nederlands spreekt, kan hij onder bepaalde voorwaarden instromen in de ISK. Deze tweejarige…

Jaaragenda

Activiteiten Naast lessen zijn er jaarlijks ook allerlei activiteiten om de schooltijd leuker en interessanter te maken. Denk aan sportdagen,…

Kantine

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de zogenaamde ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’. De kantine biedt in elke productgroep…

Klachten

Als mensen samenwerken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat ook samen opgelost worden. Een enkele…

Leerlingenraad

Op De Heemgaard telt de mening van de leerling mee. Daarom is er een leerlingenraad, die de mening vertegenwoordigt en…

Leerlingenstatuut

Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen van De Heemgaard. De afspraken die vermeld staan op de website…

Leermiddelen

De Heemgaard werkt met een intern leermiddelenfonds. Dit betekent dat we er als school zelf verantwoordelijk voor zijn dat de…

Lessentabel

In de lessentabel staat hoeveel uur per week elk vak wordt aangeboden in een bepaald leerjaar. Bekijk hier onze lessentabellen.

Lesuitval

Op De Heemgaard proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn er voor de brugklasleerlingen opvanglessen op het brugklasplein….

Maatschappelijke stage (MAS)

De leerlingen uit mavo 3, havo 3, atheneum 3 of 4 gaan een week op maatschappelijke stage, de MAS. Zij…

Mavo

Op De Heemgaard kun je de opleiding vmbo-tl volgen. Wij gebruiken voor de theoretische leerweg de naam ‘mavo’. Met een…

Medezeggenschap

Ons grootste doel blijft dat onze leerlingen zich thuis voelen en zich leren te verhouden tot hun omgeving en de…

Mediatheek

Leerlingen kunnen in de mediatheek onder meer boeken & tijdschriften lenen en werken aan schoolopdrachten. De mediatheek biedt plaats aan…

Mentor

Elke klas of groep heeft een van de eigen docenten, als mentor.Naast de vakken hebben wij ook een mentoruur.De mentor…

Missie en visie

In een veilige en sociaal georiënteerde omgeving dagen we al onze leerlingen uit op onderzoek te gaan naar hun talenten,…

Muziekonderwijs

De Heemgaard maakt zich sterk voor muziekonderwijs op hoog niveau! Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met ArtEZ Conservatorium Enschede….

Onderwijstijd

Onderwijstijd bestaat uit lestijd en andere activiteiten, die aan de leerlingen in een schooljaar aangeboden worden. Elk schooljaar maakt de…

Ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs en maakt zich daarnaast sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse…

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Heemgaard. De oudercommissie vergadert regelmatig met de directie om lopende activiteiten,…

Oudercontact

InfobulletinElke vier tot zes weken ontvangen ouders in hun mailbox ons infobulletin met daarin actuele informatie, praktische gegevens en reportages…

Overige kosten

Pesten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt, een omgeving waar geen ruimte is voor pesten. We…

Plusroutes

Elke leerling die zich aanmeldt voor de brugklas op De Heemgaard maakt een keuze voor een plusroute of het Entreprenasium….

Privacy

De Heemgaard maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Net als voor alle VOG-scholen staan veiligheid en privacy van onze…

Quotes/tips leerlingen

Maarten: Wat vind jij belangrijk? Moet de school dichtbij zijn? Moeten ze extra leuke vakken aanbieden? Wat mij overtuigde is…

Rapport en bevorderingsnormen

Alle klassen ontvangen drie keer per jaar een perioderapportage plus een overgangsrapport. De perioderapportage geeft het voortschrijdend gemiddelde weer. De…

Resultaten

De Heemgaard vindt het belangrijk om feedback te krijgen. Deze informatie gebruiken wij om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op de…

Rooster en lessen

Het lesrooster wordt vastgesteld binnen de lestijden. Leerlingen in de onderbouw hebben in principe een aaneengesloten rooster. Alle leerlingen starten…

Schoolgebouw

Schoolgebouw

De Heemgaard beschikt over een prachtig gebouw dat helemaal is aangepast aan de wijze waarop wij het onderwijs vorm geven….

Schoolloket

Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan…

Somtoday

Leerlingen en ouders krijgen allebei aparte inloggegevens voor Somtoday. Op deze afgeschermde website vinden zij persoonlijke informatie als lesroosters, cijfers…

Stichting Leergeld Apeldoorn

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan…

Tegemoetkoming schoolkosten

Naast kinderbijslag is soms een tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk. De gemeente Apeldoorn biedt via Samen 055 ondersteuning bij financiële vragen. Algemene…

Tevredenheidsonderzoeken

Ouders en leerlingen van De Heemgaard krijgen jaarlijks de vraag of zij willen deelnemen aan de digitale onderzoeken. Ze worden…

Vakanties & vrije dagen

vakantie Datum Start schooljaar 30 augustus 2021 Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 Vrije dag 30 november 2021 Kerstvakantie…

Veilig en gastvrij

Onze leerlingen voelen zich veilig op school. De sfeer is goed en we gaan respectvol met elkaar om. De uitslag…

Veilig honk

Op De Heemgaard zitten niet alleen leerlingen uit Apeldoorn. Onze leerlingen komen uit Epe, Eerbeek, Wilp, Lieren, Beekbergen, Wenum Wiesel,…

Veluwse Onderwijsgroep

De Heemgaard is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats…

Verlof en verzuim

Om meer structuur te brengen in de verlofaanvragen en het verwerken hiervan, hanteren wij twee soorten verlof: kortdurend verlof en…

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie,…

Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal,…

Ziek melden

Meerderjarige leerlingen (vanaf 18+) en ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen en kunnen een ziekmelding telefonisch doorgeven: 055-538 56 26. Ziekmelding voor…