Gescheiden ouders

Gescheiden ouders

Contact tussen school en ouders/verzorgers loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als wij dit weten, dan zijn we verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken

De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag

Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder met gezag kan alleen – dus zonder de andere ouder – besluiten nemen met betrekking tot het kind. De ouder zonder gezag heeft wel recht op beperkte informatie van de school. Wanneer deze ouder dit verzoek doet, delen wij informatie over de schoolvorderingen en ontwikkelingen van de leerling en krijgen beide ouders een uitnodiging voor oudercontactmomenten. In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders, bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking met beperkt informatierecht voor ouders.