Contact

Nog even en dan sluit uw kind samen met u een belangrijke periode af: de basisschooltijd. De stap naar het voortgezet onderwijs is heel normaal, maar toch ook heel bijzonder. Samen met u willen we er op De Heemgaard voor zorgen dat uw kind op de middelbare school een leuke schooltijd heeft. We blijven daarom graag met u in contact. 

Magister

Op De Heemgaard werken we met een geautomatiseerde leerlingvolgsysteem: Magister. Dit betekent dat we alle gegevens van elke leerling in de computer bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan cijfers, aanwezigheid, het rooster en de uitkomsten van gesprekken. Zowel u als uw kind krijgen via een inlogcode toegang tot Magister. Zeker in de brugklas is het prettig dat u als ouder kunt meekijken, zodat u uw kind op weg kunt helpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld met het rooster of huiswerk. Uw zoon of dochter kan zelf zijn/haar huiswerk in Magister afvinken en zo overzicht houden wat er nog moet gebeuren. In de ELO (Elektronische Leer Omgeving) vinden leerlingen studiewijzers, digitale leermiddelen en (extra) informatie over het vak. Zo kan een docent iets voor een leerling klaarzetten in de ELO, maar kan de leerling ook zelf aan de slag met extra oefenstof en/of verdiepingsopdrachten.

In Magister vindt u alle cijfers van uw zoon of dochter en ziet u ook of uw kind aanwezig is geweest in de les. Resultaten van Cito-toetsen, een profielkeuzeonderzoek of een extern onderzoek vindt u ook in Magister. Op die manier heeft u altijd een totaaloverzicht. Op dit moment werken we nog aan de mogelijkheid van een Portfolio, zodat leerlingen ook hun eigen vorderingen op het gebied van Loopbaan Oriëntatie en Beroepskeuze (LOB) zelf kunnen bijhouden. Voor leerling is er ook een App (Maestro) ontwikkeld, waardoor zij makkelijk via hun smartphone hun rooster en cijfers kunnen bekijken.

Persoonlijk contact

Via Magister kunnen we u snel en eenvoudig informeren, maar persoonlijk contact vinden we minstens zo belangrijk. Daarom organiseren we verschillende contactmomenten. Denk aan ouderavonden, spreekavonden en mentorspreekavonden. Als het nodig is, kunt u natuurlijk altijd tussentijds contact opnemen met school.

Meedenken

Om ons onderwijs te blijven verbeteren vinden we het van belang dat u ons laat weten wat goed gaat en wat beter kan. Dit doen we door tevredenheidsonderzoeken en door met ouders in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld in de MR of oudercommissie.