Contact

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-16.00 uur. Medewerkers zijn ook goed bereikbaar via hun e-mail.

Bezoekadres
De Heemgaard
Heemradenlaan 125
7329 BZ Apeldoorn

T: 055-538 56 00
E: info@heemgaard.nl

Postadres
Postbus 20177
7302 HD Apeldoorn

Ziek melden

Ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen en meerderjarige leerlingen kunnen een ziekmelding telefonisch doorgeven: 055-538 56 26