Voor ouders

Voor ouders

Een goede communicatie met u als ouder of verzorger is voor ons van groot belang. Daarom informeren wij u op deze website en houden we u op de hoogte via infobulletins en persoonlijke contactmomenten, zoals onze ouderavonden. 

Samen kansen zien en benutten
Ouders en verzorgers kunnen op meerdere manieren hun betrokkenheid tonen en een bijdrage aan school leveren. Denk aan de MR, de oudercommissie en het deelnemen aan informatie- en ouderavonden. Wat dichter bij de leerling zijn er diverse gespreksmomenten om samen te kijken of we de juiste begeleiding geven. Dit kan variëren van heel algemeen tot huiswerkbegeleiding of passend onderwijs. Ons grootste doel blijft dat onze leerlingen zich hier thuis voelen. Dat zij kansen zien en benutten en uiteindelijk de school verlaten met een passend diploma. Wij betrekken u graag in dit proces.

Onze schoolprestaties
De Heemgaard is helder en duidelijk! We geven u dan ook graag inzicht in onze schoolprestaties. Op de website scholen op de kaart kunt u de resultaten van De Heemgaard inzien en vergelijken met andere scholen. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over de slagingspercentages, tevredenheid en doorstroom en uitstroom naar vervolgonderwijs.