Dyslexie en dyscalculie

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan kan je soms extra hulp nodig hebben. Na overleg met jou en je ouders kan je deze hulp krijgen van een van de remedial teachers. Soms mag je ook gebruik maken van hulpmiddelen, bijvoorbeeld bij toetsen. Heb je nog een beetje meer hulp nodig? Dan kan je individuele begeleiding krijgen van de remedial teacher.