ISK

ISK

Onderwijs volgen op het moment dat je de taal niet (goed) spreekt is best een uitdaging.
Niet-Nederlandstalige kinderen tussen de 12 en 16 jaar, die om wat voor reden dan ook naar Nederland zijn gekomen, krijgen les op  ISK De Heemgaard. ISK staat voor Internationale Schakelklas: een overgangsklas speciaal voor leerlingen die het reguliere onderwijs nog niet kunnen volgen omdat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

De leerlingen komen uit verschillende landen. Denk aan Syrië, Eritrea, Afghanistan, China en Oekraïne. De een is gevlucht met zijn/haar familie, de ander is hier komen wonen omdat ouders in Nederland werk vonden. Ze hebben allemaal één ding gemeen: zo snel mogelijk Nederlands leren. Omdat de ISK-leerlingen uit verschillende landen komen en verschillende onderwijsachtergronden hebben, krijgen ze bij de ISK zoveel mogelijk les op maat.

De ISK-leerlingen krijgen les in kleine groepjes van circa 15 leerlingen en in klaslokalen die speciaal voor hen zijn ingericht. Naast het leren van Nederlands krijgen leerlingen lessen zoals beeldende vorming, sport, handvaardigheid, drama en muziek. Ook worden ze begeleid bij sociale-, schoolse- en studievaardigheden. Wat houdt bijvoorbeeld Pasen in en hoe reken je af in de supermarkt?

“Het is heel mooi om als docent steun te zijn voor deze leerlingen en de rugzak te vullen waarmee ze de maatschappij in gaan. Dat doe je met je team maar vooral met de leerling. Bij ISK ben je veel meer dan een docent: je bent coach, luisterend oor en steunpilaar. Je ziet de leerlingen zo snel groeien en dat is fantastisch.” – Marion, docent ISK.

We geven les aan ISK leerlingen op twee locaties.
Omdat het aantal anderstalige leerlingen in Apeldoorn flink toeneemt hebben we naast onze reguliere ISK klassen bij De Heemgaard ook een dépendance geopend aan de Loseweg te Apeldoorn waar op dit moment vooral de Oekraïense leerlingen les krijgen.
Zo kunnen wij onze huidige en toekomstige Oekraïense leerlingen onderwijs op maat bieden, hen goed begeleiden en ondersteunen.

Wanneer de leerlingen toe zijn aan de volgende stap mogen zij ‘stagelopen’. Dit gebeurt op De Heemgaard in een reguliere klas. Zo maken ze kennis met leerlingen uit andere klassen en kunnen ze wennen aan het onderwijs op het voortgezet onderwijs. Na twee jaar zijn de meeste leerlingen klaar om in het reguliere onderwijs te starten. Zijn ze dan 16 jaar of ouder? Dan gaan ze vaak een MBO-opleiding volgen. Omdat deze stap soms best groot kan zijn is er in samenwerking met Aventus een ESK opgezet: een entree schakelklas. Hier krijgen de jongeren nog wat extra tijd om in een MBO omgeving het juiste niveau te halen.

Voor ISK leerlingen van 16 jaar en ouder is er een aparte school in Apeldoorn “Onze Wereld”. Deze valt onder verantwoordelijkheid van De Heemgaard maar krijgen les op eigen locatie. Wij verwijzen u naar de website van onze wereld.

Voor vragen of benieuwd naar de mogelijkheden op ISK De Heemgaard? Neem contact op met onze school. U kunt ons telefonisch bereiken op 055-5385600 of mailen naar info@heemgaard.nl