Werken bij

De Heemgaard is een school voor atheneum (met Latijn), havo en mavo. Ook is er een Internationale Schakelklas (ISK). Wij bieden leerlingen een uitdagende leeromgeving, zodat zij actief en zelfstandig leren. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en leren te kiezen binnen duidelijke kaders onder begeleiding van hun docenten. Wil jij er daar één van van worden? Bekijk onze vacatures!

Veluwse Onderwijsgroep

De Heemgaard maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit drie stichtingen: SKVOAO (het Veluws College), SKPOOV (veertien katholieke basisscholen en één school voor katholiek speciaal basisonderwijs) en stichting CVO Apeldoorn (De Heemgaard, Sprengeloo en Christelijk Lyceum).

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De algemeen directeur voortgezet onderwijs voert de directie over het Veluws College en de scholen van CVO Apeldoorn.