Werken bij

De Heemgaard is een Christelijke scholengemeenschap voor atheneum, havo, mavo en ISK. De school biedt leerlingen een uitdagende leeromgeving, zodat zij actief en zelfstandig leren. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en leren kiezen binnen duidelijke kaders onder begeleiding van hun docenten. De Heemgaard ‘daagt uit, communiceert en onderneemt’ zijn de kernwaarden van de school.

Veluwse Onderwijsgroep
De Heemgaard is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs en vijftien basisscholen. De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. Er werken meer dan 1100 medewerkers bij de Veluwse Onderwijsgroep. Wil jij er daar één van worden? Je bent van harte welkom!

Wij bieden je

  • Een brede onderwijsorganisatie met mogelijkheden voor mobiliteit
  • Scholen met een eigen profiel en sfeer
  • Goede ondersteuning en begeleiding
  • Een eigen Academie met een aantrekkelijk aanbod van trainingen die aansluiten bij jouw ontwikkeling
  • Ambitieuze bedrijfscultuur

Ontwikkel jezelf!
Het onderwijs verandert. Ontwikkeling van je bekwaamheid als docent, teamleider of medewerker is daarom steeds onderwerp van gesprek. Wij stimuleren een lerend klimaat door het delen van kennis en ervaring, de inzet van interne coaches en opleidingen. Ook krijg je intern de mogelijkheid om door te stromen naar een andere positie.

Onbevoegd?
De Heemgaard wil bevoegde én bekwame docenten voor de klas. Heb jij je bevoegdheid nog niet, maar wel lesgevende ambities? Neem dan gerust contact op! We denken graag met je mee over de mogelijkheid voor een (maatwerk-) opleiding, de Lerarenbeurs en studieverlof. Bezoek ook onze jaarlijkse onderwijsmarkt in april, voor een kennismaking en meer informatie.

Kijk voor de vacatures van onze collegascholen op de website van de Veluwse Onderwijsgroep.