Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Een nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: maak kennis met de Wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht werd. Wat dit inhoudt? Voorbeelden zijn extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal en de inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding.

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht.

Alle scholen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven:

  • We vangen gezamenlijk alle leerlingen op.
  • Iedere school heeft een zo breed en diep mogelijk ondersteuningsaanbod en biedt dezelfde basisondersteuning aan.
  • We dragen in het reguliere onderwijs gezamenlijk zorg voor een optimale verdeling van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
  • Er is een gezamenlijk loket voor de toewijzing van extra ondersteuning of voor eventuele plaatsing in het speciaal onderwijs. Voor leerlingen die tijdelijk opgevangen moeten worden omdat de school handelingsverlegen is, is een kleine schakelvoorziening ingericht (zie www.swv-vo-2505.nl).

Iedere leerling moet dus in principe op elke school de juiste basisondersteuning kunnen krijgen. Voor meer specialistische hulp en extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod.

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan (SOP) staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning De Heemgaard biedt. Bekijk hier ons schoolondersteuningsplan.