Directie

Directie

De directie bestaat uit de rector en de conrector van een afdeling.
De directie vormt samen met de teamleiders het Managementteam (MT). Het MT geeft leiding aan docenten en medewerkers op De Heemgaard.

Docent teamleider onderbouw
Dhr. M. Baars, H 1+2, Ath. 1+2, to havo B1h+B1j m.baars@heemgaard.nl
Dhr. S. Schrage, M1+2, to havo B1g+B1i s.schrage@heemgaard.nl
Docent teamleider bovenbouw
Mevr. N. Kuipers, M3 en 4 n.kuipers@heemgaard.nl
Mevr. A. Marinus H3 ,4 en 5 a.marinus@heemgaard.nl
Mevr. D. Duin. A3,4,5, en 6    d.duin@heemgaard.nl
Docent teamleider ISK – Schakelklas
Mevr. J. van Norel-Nieuwenhuis                                    j.vannorel@heemgaard.nl

Zij houden zich bezig met leerlingenzaken zoals absentie, ziekte en verlof. Zij coördineren de begeleiding en zorg van leerlingen en overleggen regelmatig met mentoren en andere functionarissen. Teamleiders zijn ook verantwoordelijk voor een deel van het personeelsbeleid van de teamleden. Ouders nemen in eerste instantie contact op met de mentor, die eventueel doorverwijst als daar aanleiding voor is.