Digitale gedragscode

Digitale gedragscode

De digitale wereld

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen; op school én online. De computer is een geweldig middel om informatie te zoeken en een prachtig communicatiemiddel. Wel moeten we ons allemaal bewust rond bewegen in de digitale wereld. In onze schoolafspraken is een sectie ‘Online’ opgenomen met regels, waarschuwingen en tips.
Een van die regels is de gedragscode social media van De Heemgaard.

In de lessen besteden we veel aandacht aan de digitale wereld. Dit zijn enkele thema’s waar we uitgebreid bij stiltaan:

  • Veilig internetten
  • Herkennen van nepnieuws
  • Voorkomen van online pesten

Deze kennis is belangrijk en komt van pas tijdens alle vakken en op allerlei momenten.

Creatief Medialab

Los van ‘de regels’ zijn er ook mooie, creatieve dingen te leren in de online wereld. Hiervoor kunnen leerlingen volop experimenteren in ons MEDIALAB. Hier leren ze zelf filmpjes maken en websiteteksten schrijven. Of we onderzoeken hoe je een robot kunt programmeren of een infographic kunt ontwerpen. Zo leren we de digitale wereld te combineren met de echte wereld!

Controle

In de klas of in de mediatheek ben je soms aan het werk op een computer of andere device. Het personeel en docenten hebben het recht om op jullie beeldscherm mee te kijken. Het meekijken gebeurt ook via een computerprogramma dat jouw beeldscherm op het beeldscherm van de mediathecaris of docent inzichtelijk maakt. Via dit systeem worden ook logfiles bijgehouden. Overtreed je de regels, dan beslist de teamleider over de te treffen maatregelen.