Klachten

Klachten

Als mensen samenwerken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat ook samen opgelost worden. Een enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u een klacht? In dit schema staat bij wie u terecht kunt.

Klacht gaat overKlacht kan ingediend worden bij
Een situatie in eigen klasde mentor
Een mentorde teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docentde teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërgede rector
Een teamleiderde rector
Een rectorde algemeen directeur VO
Een sanctie vanuit schoolde teamleider
Roosterzakende teamleider
Verlofaanvragenlokaal 30
Rapportende teamleider
Bevorderingde teamleider
Examinering/toetsingde teamleider (examinering; examencommissie)
Ongewenste intimiteitende vertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met het management team.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl