Pesten

Pesten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt, een omgeving waar geen ruimte is voor pesten. We spreken van pesten wanneer een of meerdere personen verbaal of fysiek geweld gebruiken, of iemand buitensluiten.

Zie jij dat er iemand gepest wordt? Dan verzoeken we je het volgende te doen:

  • Spreek de pester aan op zijn gedrag.
  • Helpt dat niet? Schakel je mentor of een docent in.

Ben je zelf slachtoffer van pesten of heb je te maken met sexting?


Wanneer bij een docent of een mentor een melding van pestgedrag is binnengekomen, treedt het antipest protocol in werking. Lees hier ons antipest protocol en sexting protocol.