Mentor

Mentor

Elke klas of groep heeft een van de eigen docenten als mentor.
Naast de vakken hebben wij ook een mentoruur.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten hoe leerlingen zich ontwikkelen. De mentor voert gesprekken op school met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), de zogenaamde ‘driehoeksgesprekken’. Leerlingen bereiden het gesprek zelf voor, met hulp van de mentor.
Rico: “Ik zie mijn mentor vier keer per week, waarvan twee keer tijdens een mentorles. Dan leer je hoe je het beste kunt leren voor een toets en bespreken we hoe we met elkaar omgaan. Als ik problemen heb kan ik altijd bij haar terecht. En tussendoor een grapje maken kan ook!”

You&me

In alle tweede klassen verzorgt de mentor het programma ‘You&Me’. Dit is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het groepsproces in de klas. De lessen vinden om de week plaats in het mentoruur. Zeven hoofdthema’s komen aan bod: kennismaking, zelfkennis, communicatie, pesten, de digitale wereld, seksualiteit en voor jezelf zorgen. Naast deze thema’s is er ruimte om in te spelen op de behoefte van de klas en de mentor.

Bovenbouw

In havo 4/5 en atheneum 4/5/6 is er geen klassenmentor meer. Leerlingen hebben dan een groepsmentor, die 15 tot 25 leerlingen onder zijn hoede heeft.