Mavo

Mavo

Op De Heemgaard kun je de opleiding vmbo-tl volgen. Wij gebruiken voor de theoretische leerweg de naam ‘mavo’. Met een mavodiploma kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of naar de vierde klas van de havo op De Heemgaard. Steeds meer leerlingen willen na hun mavo-diploma doorstromen naar de havo.
Lees hier de toelatingseisen om de stap naar havo te kunnen maken.