Atheneum (met Latijn)

Atheneum (met Latijn)

De Heemgaard heeft een atheneum opleiding van klas 1 t/m klas 6, eventueel aan te vullen met het vak Latijn. Met dit diploma kan een leerling naar de universiteit of een hbo-vervolgstudie volgen. Op het atheneum ligt veel initiatief bij de leerling. Je moet het leuk vinden om zaken te onderzoeken en uit te pluizen en niet schrikken van lastige vragen of complexe problemen. Leerlingen krijgen stapsgewijs onder de knie hoe om te gaan met studieplanners, praktische opdrachten en toetsweken. Ze gaan steeds zelfstandiger aan het werk; een belangrijke vaardigheid voor alle vervolgstudies.

Onderbouw met twee brugklassen

Wij hebben een atheneum brugklas voor leerlingen met een eenduidig vwo-advies.

Zij kunnen kiezen om het vak Latijn toe te voegen. Daarnaast hebben wij een atheneum/havo brugklas, waar het tempo en de boeken op atheneum niveau zijn. Voor elke toets krijgen leerlingen een havo en een atheneum cijfer. In de bevorderingsnormen staat wat er nodig is om over te gaan naar atheneum 2. Welke brugklas het ook wordt … in de onderbouw leggen we in de eerste drie jaar de basis. We bieden vakkennis aan en hebben aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden en projecten.  In klas 2 en 3 wordt Cambridge English aangeboden, wat in de bovenbouw een vervolg kan krijgen inclusief een internationaal erkend certificaat.

Atheneum met Latijn

Kiest een leerling in de brugklas Latijn, dan is dit in elk geval tot en met de 3e klas. Daarna kan je in de 4e een certificaat halen of ermee doorgaan tot en met de 6e en er examen in doen. Latijn is een extra vak en in de onderbouw betekent dat:

  • in klas 1 een uur minder Nederlands en wiskunde voor twee uur Latijn
  • in klas 2 een uur minder Engels en Frans plus een extra lesuur voor drie uur Latijn
  • in klas 3 een uur minder Duits en géén CCV (Culturele Vorming) voor twee uur Latijn

Bovenbouw

Leerlingen volgen al meer een individuele leerroute en hebben een profiel gekozen. Er zijn er vier: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur &Techniek en Natuur & Gezondheid. Alle leerlingen volgen een verplicht gemeenschappelijk deel waarin o.a. de vakken Nederlands, Engels en wiskunde vallen. Ook hebben leerlingen in de bovenbouw keuzevakken. Vanaf klas 4 kun je naast een profiel kiezen voor de Business School door het vak Bedrijfseconomie te kiezen. Ook Bewegen, Sport & Maatschappij, Muziek en Beeldende vorming (tekenen /handvaardigheid) zijn vakken die je kunt blijven volgen tot en met het examen!