Stichting Leergeld Apeldoorn

Stichting Leergeld Apeldoorn

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Bezoek
Er is een inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, te bezoeken in de jeugdbibliotheek (verdieping -1) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

Contact
Telefoon: 085-047 17 74, bereikbaar van 8.30-17.00 uur
E-mail: leergeldapeldoornvoorst@live.nl
Website: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Goed om te weten dat er naast kinderbijslag soms ook een tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk is.