Somtoday

Somtoday

Leerlingen en ouders krijgen allebei aparte inloggegevens voor Somtoday. Op deze afgeschermde website vinden zij persoonlijke informatie als lesroosters, cijfers en absentie. Zeker in de brugklas is het prettig dat u als ouder kunt meekijken, zodat u uw kind op weg kunt helpen als dat nodig is. Somtoday is voor leerlingen ook de elektronische leeromgeving (ELO). Zij vinden hier onder andere studieplanners, opdrachten, extra informatie, uitleg en verdiepingsstof. In de agenda van Somtoday heeft de docent het huiswerk, extra oefenstof en/of verdiepingsopdrachten genoteerd.

Persoonlijk contact vinden we ook heel belangrijk en daarom nodigen we u een paar keer per jaar uit voor ouderavonden, spreekavonden met vakdocenten en mentorspreekavonden. Als het nodig is, kan er altijd tussentijds contact opgenomen worden met docenten en mentoren.