Magister

Magister

Leerlingen en ouders krijgen allebei aparte inloggegevens voor Magister. Op deze afgeschermde website vinden zij persoonlijke informatie als lesroosters, cijfers en absentie. Zeker in de brugklas is het prettig dat u als ouder kunt meekijken, zodat u uw kind op weg kunt helpen als dat nodig is. Magister is voor leerlingen ook de elektronische leeromgeving (ELO). Zij vinden hier onder andere studieplanners, opdrachten, extra informatie, uitleg en verdiepingsstof. In de agenda van Magister heeft de docent het huiswerk, extra oefenstof en/of verdiepingsopdrachten genoteerd. Leerlingen kunnen dan zelf hun huiswerk in Magister afvinken en zo overzicht houden wat er nog moet gebeuren.

In Magister is ook te zien of leerlingen aanwezig zijn geweest in de les, net als resultaten van Cito-toetsen, een profielkeuzeonderzoek of een extern onderzoek. Op die manier is er altijd een totaaloverzicht. Persoonlijk contact vinden we ook heel belangrijk en daarom nodigen we u een paar keer per jaar uit voor ouderavonden, spreekavonden met vakdocenten en mentorspreekavonden. Als het nodig is, kan er altijd tussentijds contact opgenomen worden met docenten en mentoren.
Klik hier om naar de inlogpagina van magister te gaan.