Onderwijstijd

Onderwijstijd

Onderwijstijd bestaat uit lestijd en andere activiteiten, die aan de leerlingen in een schooljaar aangeboden worden. Elk schooljaar maakt de directie een prognose voor de onderwijstijd, die vervolgens ter instemming aan de MR voor 1 oktober van het lopende schooljaar wordt voorgelegd. Voor de berekening zijn wettelijke kaders vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat alle leerjaren 1000 uur onderwijstijd heeft en de examenklassen 700 uur. Het totaal aantal uren per afdeling moet voldoen aan de voorwaarden van de overheid.

Voor het schooljaar 2022-2023 voldoet De Heemgaard aan alle gestelde eisen, namelijk:

  • Mavo: 61 uur boven de wettelijk vastgestelde eis van 3700 uur
  • Havo: 143 uur boven de wettelijk vastgestelde eis van 4700 uur
  • Atheneum: 114 uur boven de wettelijk vastgestelde eis van 5700 uur