Missie en visie

Missie en visie

De Heemgaard … een school die eigentijds, degelijk onderwijs geeft. We zijn traditioneel in het herkennen van kwaliteit en talenten. En modern in het weten wat nu waardevol en bruikbaar is. Ook geven we leerlingen graag wat extra’s mee. Hierbij zijn drie uitgangspunten heel belangrijk.

Aandacht en contact

Wij vinden dat we op school allemaal bij elkaar horen. In één gebouw leren we van elkaar, zien we elkaar veel en proberen we elkaar te helpen. We willen dat jij je welkom voelt en ook je medeleerlingen respecteert en aandacht geeft. Je kunt dit ook vertalen in: De Heemgaard ontmoet!

Actief lerend

Je gaat naar school om te leren en jezelf te ontwikkelen. Logisch! We vinden het normaal dat jij dat ook wilt en daar je best voor wil doen. Wij willen je daar heel graag bij helpen. We dagen je uit zodat je het beste uit jezelf en je klasgenoten haalt. We geven je ruimte, ondersteuning en vertrouwen. We noemen dit: De Heemgaard daagt uit!

Helder en duidelijk

Leren gaat beter als jij je op je gemak voelt. Op De Heemgaard werken we daarom aan goede begeleiding, persoonlijke aandacht en hebben we duidelijke regels. Door de regels en afspraken weet iedereen op school waar hij aan toe is. We zorgen dat iedereen dat ook weet: De Heemgaard communiceert!

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Wij willen dat iedereen zich welkom voelt. Wanneer iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf én voor elkaar, bouwen we samen aan een hechte gemeenschap.
  • Wij vertalen onze identiteit naar ons dagelijks werk. Met respect voor ieders perspectief gaan wij uit van de samenhang tussen vorming, sociaal emotionele groei en kennis.
  • Wij bieden goed en degelijk onderwijs. De leerstof is voor een deel zo ingericht dat leerlingen begrijpen en volgen wat er in de maatschappij gebeurt.
  • Wij zorgen ervoor dat leerlingen en medewerkers met plezier kunnen leren en werken. Dat betekent jezelf kunnen zijn, capaciteiten ontplooien en je als mens blijven ontwikkelen.
  • Wij streven ernaar dat leerlingen steeds meer eigen en bewuste keuzes maken in hun leerproces. Hierbij krijgen talenten een plek met ruimte voor ieders eigenheid.

Lees ook over de jaarlijkse resultaten en onze identiteit.