Resultaten

Resultaten

De Heemgaard vindt het belangrijk om feedback te krijgen. Deze informatie gebruiken wij om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op de website van ‘Scholen op de kaart’ is informatie te vinden over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De Heemgaard is daar ook goed te vergelijken met andere middelbare scholen.

Onze examenkandidaten
Verreweg de meeste leerlingen halen hun diploma, zowel in vmbo-(g)t, havo als vwo. De examenkandidaten haalden in 2018-2019 gemiddeld over alle vakken de volgende cijfers op het centraal eindexamen: 6,3 (vmbo-(g)t), 6,4 (havo) en 6,3 (vwo). Qua profielen wordt er relatief veel gekozen voor de richting economie. Bekijk hier het overzicht van de profielkeuze tussen 2018-2020.

Slagingspercentages

Dit zijn voor schooljaar 2020-2021 de slagingspercentages:

  • Mavo:  97,1 %
  • Havo:  89,0 %
  • Atheneum: 89,6 %

Doorstroompercentages vanuit de brugklas schooljaar 2020-2021:

  • 24% naar atheneum
  • 41% naar havo
  • 34% naar mavo
  • 1% vertrokken