Identiteit

Identiteit

We vormen een gemeenschap waarin we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar. Het christelijke karakter van de school bestaat uit meer dan lessen godsdienst en het houden van dagopeningen en vieringen. Identiteit is immers ‘geleefde identiteit’ waarbij we zoeken naar ontmoeting en waardering, ook wanneer we van elkaar verschillen. Een waarderend woord, een schouderklopje, een duim omhoog en constructieve kritiek kunnen veel effect hebben.

Medewerkers geven zelf vorm aan dagopeningen en vieringen. De een doet dit geïnspireerd door de Bijbel; de ander door veel aandacht te hebben voor verbinding en compassie. DAT is onze identiteit! Er is veel contact en cohesie in ons team waardoor mensen hier lang blijven werken. Wij werken met interne coaches, zodat ook collega’s zichzelf kunnen zijn en zich permanent ontwikkelen. Vanuit die basis kunnen zij onze leerlingen optimaal begeleiden en hun kennis, vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid vergroten.