Veilig en gastvrij

Veilig en gastvrij

Onze leerlingen voelen zich veilig op school. De sfeer is goed en we gaan respectvol met elkaar om. De uitslag van de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken laat dit ook zien. De Heemgaard is helder en duidelijk; bovenal een plek waar iedereen welkom is. Deze gastvrijheid is een dagelijks punt van aandacht voor ons allemaal. Wij hebben schoolafspraken en een digitale gedragscode en vinden het echt heel belangrijk dat iedereen op school zichzelf kan zijn!

Voor een veilig gevoel onderweg naar school is er Veilig Honk.