Beeldmateriaal

Beeldmateriaal

Op diverse manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school, ook via foto’s en video’s. Wij maken bijvoorbeeld opnames tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook leerlingen kunnen op deze foto’s en video’s te zien zijn. Daarom gaan wij heel zorgvuldig om met beeldmateriaal.

Door ons gemaakte beelden

De Heemgaard maakt allerlei voorlichtingsmaterialen, zoals posters, brochures en natuurlijk onze website. Voordat wij beeldmateriaal in deze communicatiemiddelen publiceren vragen wij (digitaal) toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze ouders ontvangen hiervoor een toestemmingsformulier,

Aan het begin van elk schooljaar wordt d.m.v. ouder inlog in Somtoday toestemming gevraagd over beeldmateriaal. U kunt altijd terugkomen op de gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief.

NB Zodra een leerling 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor publicatie van beeldmateriaal.

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen

Zonder toestemming van een docent of andere medewerker van school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op. Wel vragen we ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media. Is er wel behoefte om beelden te delen, dan is er in onderling overleg natuurlijk veel mogelijk. Ook om dit op een veilige en prettige manier te doen.