Examen/ PTA

Examen/ PTA

Het Examen van een middelbare school bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van het examenjaar. Voor het SE hebben we programma’s geschreven, waarin precies staat waar de toetsing en het SE uit bestaat. Alle leerlingen moeten per opleiding hetzelfde School Examen doen.

PTA | Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerlingen uit mavo 3, havo 4 en atheneum 4 en 5 ontvangen in de eerste weken van het schooljaar een Programma. Leerlingen uit de eindexamenklas m4, h5 en a6 ontvangen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Bij deze documenten hoort een examenreglement, waarin alle regels staan rondom toetsing in de bovenbouw. Ook zijn er aanvullende documenten met informatie over profielwerkstukken en praktische opdrachten.

Examenreglement 2021-2022
Reglement Commissie van Beroep Examen

Mavo
Mavo 3
Mavo 4

Havo
Havo 4
Havo 5

Atheneum
Atheneum 4
Atheneum 5
Atheneum 6

Actuele examenroosters

Zodra de roosters voor 1e tijdvak en 2e tijdvak bekend zijn, kunt u de roosters hieronder vinden.