Examen/ PTA

Examen/ PTA

Het Examen van een middelbare school bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van het examenjaar. Voor het SE hebben we programma’s geschreven, waarin precies staat waar de toetsing en het SE uit bestaat. Alle leerlingen moeten per opleiding hetzelfde School Examen doen.

PTA | Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerlingen uit de bovenbouw (mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en atheneum 4, 5 en 6) worden voor 1 oktober geïnformeerd over het onderwijsprogramma. Ze kunnen het complete Programma en Afsluiting (PTA) en het jaarprogramma vinden in team Toetsing bovenbouw. Bij deze documenten hoort een examenreglement en een reglement commissie van beroep. In het examenreglement staan alle wettelijke en Heemgaard regels rondom de toetsing in de bovenbouw. In het hetzelfde team staat ook alle andere informatie over de toetsing. Hieronder staan een aantal documenten die voor iedereen (bijvoorbeeld ouders) te raadplegen zijn.
Document examenreglement en documenten met informatie over profielwerkstukken en praktische opdrachten:


Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Lees hier de uitleg over onderstaand programma en pta.
Bekijk hier de presentatie met uitleg over PTA en voorbereiding voor mavo4

Mavo
pta mavo3
pta mavo4
pta m34 cohort 2021-2023
pta m34 cohort 2022-2024

Havo
pta havo4
pta havo5
pta h45 cohort 2021-2023
pta h45 cohort 2022-2024

Atheneum
pta atheneum4
pta atheneum5
pta atheneum6

pta a456 cohort 2020-2023
pta a456 cohort 2021-2024
pta a456 cohort 2022-2025

Examenroosters
De examenroosters voor het Centraal Schriftelijk Examen worden binnenkort geplaatst op deze pagina.