Leerlingenraad

Leerlingenraad

Op De Heemgaard telt de mening van de leerling mee. Daarom is er een leerlingenraad, die de mening vertegenwoordigt en belangen behartigt van alle leerlingen op school. De leden verwerken al hun input in plannen die zij voorleggen aan de schoolleiding. Dit gebeurt ook andersom; dan legt de schoolleiding zaken voor aan de leerlingenraad, zodat zij hun achterban kunnen raadplegen. De leerlingenraad vergadert regelmatig met de begeleidende docent en geeft de schoolleiding advies.