Medezeggenschap

Medezeggenschap

Ons grootste doel blijft dat onze leerlingen zich thuis voelen en zich leren te verhouden tot hun omgeving en de wereld. Dat zij kansen zien en benutten en de school verlaten met een passend diploma. Wij betrekken ouders en leerlingen heel graag in dit proces. Eén van de opties is om lid te worden van de MR, de medezeggenschapsraad.

De MR wordt gevormd door vertegenwoordigers van ouders, medewerkers en leerlingen. De raad overlegt met de rector (en mogelijk andere leden van het managementteam) over het beleid van de school op de terreinen onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Voor sommige zaken is de instemming van de MR vereist.

Als u contact wilt opnemen met de MR, kunt u dat doen via: p.vanluttikhuizen@veluwseonderwijsgroep.nl