Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen van De Heemgaard. De afspraken die vermeld staan op de website zijn in overeenstemming met het leerlingenstatuut. We gaan ervan uit dat iedere leerling van De Heemgaard de inhoud van dit document kent en heeft ingezien.
Bekijk hieronder: