Oudercontact

Oudercontact

Infobulletin
Elke vier tot zes weken ontvangen ouders in hun mailbox ons infobulletin met daarin actuele informatie, praktische gegevens en reportages over gebeurtenissen in de school. Het is daarom van belang dat wij beschikken over het juiste mailadres van ouders. Ouders kunnen zelf hun emailadres en mobiele nummer wijzigen in Somtoday.

Informatieavonden voor ouders
Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor elk leerjaar een informatieavond voor ouders. Ouders krijgen informatie over de zaken die het komende jaar zullen spelen en u maakt kennis met de mentor. Soms staat op zo’n ouderavond een bepaald onderwerp centraal.

Informatieavond decanaat
Voor mavo 2 en 3, atheneum 3 en havo 3 is er een informatieavond voor ouders en leerlingen in verband met de profielkeuze. Aan het begin van het schooljaar geeft het decanaat ook voorlichting over de kosten van studeren in het HO op de informatieavonden.

Docentenspreekavond
Na elke periode zijn in SOM de cijferrapportages zichtbaar. Twee keer per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats na de cijferrapportages, waarin de leerling, samen met ouder(s)/verzorger(s) met vakdocenten kunnen spreken over de studieresultaten.  Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een papieren versie van het overgangsrapport.

Mentorspreekmiddag/-avond
Twee keer in het jaar organiseren we een contactmoment met de mentor, waarop leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) met de mentor kunnen spreken. Deze gesprekken kunnen gaan over de studievoortgang maar evengoed over andere zaken die spelen. De mentor kan ouders voor een dergelijk gesprek uitnodigen.

NB De data voor informatieavonden, docentenspreekavonden en mentorspreekmiddagen/-avonden staan in onze jaarkalender.