Ziek melden

Ziek melden

Meerderjarige leerlingen (vanaf 18+) en ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen en kunnen een ziekmelding telefonisch doorgeven: 055-538 56 26. Ziekmelding voor een hele dag kan ook via de ouderinlog in Somtoday. Voor afmelding van enkele lesuren (kort verlof) kunt u het verlofbriefje invullen.