Verlof en ziek melden

Verlof en ziek melden

Ziek of onverwacht afwezig melden
Een ziekmelding kunt u telefonisch doorgeven via de receptie. Het liefst zo
tijdig mogelijk zodat we weten waarom een leerling afwezig is. De receptie is
bereikbaar tijdens schooldagen van 7.30 uur tot 16.30 uur. Het
telefoonnummer is 055-5385600.

Als de ziekmelding via de receptie niet lukt (bijvoorbeeld buiten
openingstijden of vanwege te grote drukte op de lijn) dan kunt u gebruik maken
van de ziekmeldlijn: 055-5385626. U kunt de afwezigheidsmelding dan inspreken.
Zorg ervoor dat de naam en de klas van de leerling duidelijk vermeld wordt.
Melding via de receptie heeft de voorkeur vanwege het persoonlijk contact.

We werken met de MAZL methode. Dat houdt in dat er bij verzuim, na een aantal momenten een registratie/maatregel zal ontstaan, waarna school in contact gaat met leerling en ouders.  
Voor meer informatie over MAZL klik hier.

Kortdurend of bijzonder verlof aanvragen
Via het verlofbriefje kunt u kortdurend verlof aanvragen.
Bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek, orthodontistbezoek. Het ingevulde briefje
moet in lokaal 030 worden ingeleverd. Het wordt daar verwerkt. Uiteraard
voordat het verlof nodig is.

Bijzonder verlof, bijvoorbeeld vanwege een huwelijk of vakantie buiten de
schoolvakanties kunt u aanvragen met dit formulier. Dit verlof bespreekt u met de teamleider. We
volgen hierbij de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs.