Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Om meer structuur te brengen in de verlofaanvragen en het verwerken hiervan, hanteren wij twee soorten verlof:
– kortdurend verlof
– bijzonder verlof

Kort verlof

We gaan ervan uit dat afspraken met bijvoorbeeld huisartsen, dokters, tandartsen en orthodontisten zoveel mogelijk buiten de lessen gepland worden. Mocht dit toch niet lukken, dan vullen ouders het formulier ‘aanvraag kortdurend verlof’ in en de leerling levert dit zelf in bij de opvangconciërge in lokaal 30. Dit verzoek wordt minstens één dag van tevoren ingeleverd, want deze afspraken zijn vaak al langer bekend. Een uitzondering: (spoed)afspraken met de huisarts/tandarts, die ‘s ochtends vroeg zijn gemaakt. Deze verlofaanvraag mag na de afspraak ingeleverd worden. Klik hier voor het aanvraagformulier.
Lees hier meer over ziek melden.

Bijzonder verlof

Ouders kunnen een aanvraag indienen voor bijzonder verlof buiten schoolvakanties. Gaat het om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, dan is het noodzakelijk dat leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) dit zelf bespreken met de teamleider.

Voor een aanvraag bijzonder verlof voor meerdere dagen volgen wij de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs. Er is dan doorgaans contact met de leerplichtambtenaar.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Verzuim

Wij houden in Somtoday nauwgezet bij wanneer leerlingen verzuimen en wat hiervan de reden is. Onze opvangconciërge communiceert dagelijks met de afdelingen over leerlingen die een of meerdere lessen verzuimen. Alle afdelingen volgen dezelfde regels en afspraken bij het toekennen van verlof, het omgaan met spijbelaars en het ziek en beter melden van leerlingen. Via Somtoday hebben ouders ook zicht op de aanwezigheid van hun kind.