Decaan

Decaan

De schooldecaan helpt leerlingen bij het maken van de (meest passende) profielkeuze. Ook wordt samen informatie besproken over de mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Leerlingen worden geholpen tijdens hun oriëntatie op een toekomstige studie en/of beroep. Deze blik op de toekomst start eigenlijk al vanaf het begin van de schoolloopbaan, want we starten al in klas 1 en 2 door één dag ‘mee naar het werk’ te gaan met een professional naar keuze.

Het advies voor je profielkeuze krijgen leerlingen vanaf de klas 2 mavo en klas 3 havo en atheneum. De mentor speelt ook een rol bij de loopbaanoriëntatie en beroepskeuze. In de ISK bekijkt het docententeam wat de beste leerroute is na de schakelklas.

Informatieavond

Voor de betreffende leerlingen is er steeds tijdig een informatieavond ‘profielkeuze’ voor ouders en leerlingen. Aan het begin van het schooljaar geeft de decaan ook voorlichting over de kosten van studeren in het hoger onderwijs.