Commissie identiteit

Commissie identiteit

Het is belangrijk om de doelstelling van de school en de uitwerking daarvan onder de aandacht te brengen. De commissie Identiteit neemt hierin initiatief en bestaat uit personeel, leerlingen en ouders. Zij organiseren één keer per jaar een bezinningsmiddag.

Een aantal collega’s bespreekt aspecten van ons pedagogisch handelen en onze persoonlijke identiteit. Ook worden thema’s als respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing tegen het licht gehouden. Daarnaast stelt de commissie samen met de managementteam het jaarthema vast. Dit jaarthema wordt met leerlingen besproken tijdens de jaaropening en afsluiting, tijdens kerst- en paasvieringen en tijdens de themaweek ‘dagopeningen’. Ieder jaar stellen collega’s, leerlingen en ouders een reeks spreuken vast. Dagelijks ligt er dan voor examenkandidaten een spreuk op tafel klaar tijdens het centraal examen.

Om te benadrukken dat lesgeven meer is dan ‘een boek op tafel en aan het werk’, brengt de commissie jaarlijks de dagopeningen onder de aandacht. Iedere docent houdt deze aan het begin van het derde uur. Een dagopening helpt leerlingen en medewerkers om school als een veilige haven te ervaren, met aandacht en contact als belangrijke speerpunten.