Privacy

Privacy

De Heemgaard maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Net als voor alle VOG-scholen staan veiligheid en privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers voorop. Iedereen heeft recht op privacy. Tegelijkertijd hebben wij persoonsgegevens nodig voor ons onderwijs. Ook delen wij privacygevoelige informatie in het belang van onze leerlingen.

AVG

De privacyverklaring van de VOG beschrijft de processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt plus de inhoud en achtergrond van deze verwerkingen. Ook is te lezen welke gegevens worden verwerkt en aan wie deze worden verstrekt. In de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een informatieplicht opgenomen voor degene die de persoonsgegevens verwerkt:
De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de informatie en communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.’

Deze privacyverklaring is een van de manieren waarop de VOG aan de informatieplicht voor leerlingen en ouders wil voldoen