Schoolgebouw

Schoolgebouw

De Heemgaard beschikt over een prachtig gebouw dat helemaal is aangepast aan de wijze waarop wij het onderwijs vorm geven. Zo hebben we heel bewust het gebouw ingedeeld naar de verschillende vakgebieden. Hierdoor weet je als leerling precies waar je moet zijn als je bijvoorbeeld Engels of wiskunde hebt. We hebben juist geen apart brugklas-  of bijvoorbeeld HAVO gedeelte, omdat we vinden dat je samen op school zit!
We vinden het belangrijk elkaar te ontmoeten en het gevoel te hebben samen een schoolgemeenschap te vormen. Dan maakt het dus niet uit of je nu in klas 6 of 1 zit, of dat je de atheneum of MAVO opleiding volgt. Samen zijn we De Heemgaard!

Dat je bij ons helemaal jezelf kunt zijn wordt o.a. ook gesymboliseerd met onze regenboogtrap. Een initiatief van de  leerlingen zelf om te laten zien dat net als de regenboog alle kleuren er mogen zijn en samen een mooi geheel vormen.

Naast de vaklokalen beschikt ons gebouw over een prachtig ruime mediatheek en heel veel studieplekken zodat je ook zelfstandig of in groepjes fijn aan het werk kan met je studie. We hebben een aparte afdeling voor sport, muziek en de beeldende vakken. In onze aula kan je niet alleen terecht in de pauze maar ook voor optredens en vieringen etc.