Lesmiddelen

Lesmiddelen

De Heemgaard werkt met een intern leermiddelenfonds. Dit betekent dat we er als school zelf verantwoordelijk voor zijn dat de leerlingen de juiste leermiddelen krijgen. Voor elke leerling ligt aan het begin van het nieuwe schooljaar een pakket leermiddelen (boeken, werkboeken en/of cd’s) klaar; deze blijven eigendom van de school.

Inleveren

Boeken, die staan vermeld onder te huren leermiddelen, moeten aan het eind van het jaar weer ingeleverd worden; deze mogen niet beschreven worden.  Dit geldt ook voor een aantal werkboeken. Werkboeken moeten ingeleverd worden als een leerling tijdens het schooljaar overstapt naar een andere afdeling de school verlaat. Deze werkboeken staan vermeld onder te kopen leermiddelen.

Schade

Alle leermiddelen blijven eigendom van de school. In geval van schade of vermissing wordt 75% van de adviesprijs in rekening gebracht voor leermiddelen die in bruikleen zijn ontvangen en 100% voor verbruiksmateriaal.

Kosten

De overheid heeft een regeling getroffen waardoor ouders voor hun kinderen geen schoolboeken hoeven te betalen. Onder deze regeling vallen schoolboeken en lesmateriaal die noodzakelijk zijn om het onderwijs te kunnen volgen. Dit betekent dat huurboeken, werkboeken, bijbehorende cd’s, dvd’s, door de school gemaakt lesmateriaal en licenties voor online lesmateriaal voor de ouders/verzorgers gratis zijn.

Leermiddelen

Hieronder vindt u informatie over de leermiddelen:

Leermiddelen brugklassen 2021-2022
Leermiddelen 2e klassen 2021-2022
Leermiddelen 3e klassen 2021-2022
Leermiddelen 4e klassen 2021-2022
Leermiddelen 5e klassen 2021-2022
Leermiddelen atheneum 6 2021-2022

Zaken die meerdere jaren meegaan of geen informatiedragers zijn, moet je echter zelf betalen. Hieronder vallen schriften, mappen, pennen, tekenmateriaal, rekenmachine, sportkleding, usb-stick, laptop, atlas, woordenboeken, lees- en literatuurboeken, excursies en buitenlesactiviteiten. De artikelen kan je, buiten de school om, aanschaffen bij een leverancier naar keuze.