Havo

Havo

De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). In de eerste drie jaar gaat het – net als op het atheneum – om kennismaken met studieplanners, praktische opdrachten en toetsweken. Zelfstandig leren werken en in de havo-stroom betekent dit meer een combinatie van theorie én praktijk in het onderwijsaanbod. Weten wat je wil en hoe je iets gaat doen is ook hier belangrijk voor vervolgstudies. 

To-havo – twee diploma’s in zes jaar!

Leerlingen met een havo-advies kunnen ook kiezen voor onze to-havo-klas. Daar krijgen ze uitdagende lessen op havoniveau. Het doel is om na de brugklas door te stromen naar de havo. Lukt dat na één jaar nog nét niet, dan bieden we op de mavo extra uitdaging en begeleiding, zodat leerlingen na hun mavo-diploma alsnog een havodiploma kunnen halen. Er is dus een jaar langer de tijd om twee diploma’s te halen. NB De to-havo-klas is ook geschikt voor leerlingen met een mavo/havo-advies!

Ontdek en ontwikkel je talent

Naast gedegen havo-onderwijs krijgen leerlingen bij ons veel kansen om hun schooltijd in te richten zoals zij dat willen. Voor sommigen is een eigen bedrijf beginnen de ultieme uitdaging. Anderen hebben weer meer met muziek of sport. De plusroutes bieden allerlei mogelijkheden. Op De Heemgaard is er de keuze in vakken, projecten en opdrachten die aansluiten bij talenten en interesses. Het maakt een schoolweek niet langer, wel leuker. Zo zetten wij ook in op van elkaar leren en het beste uit jezelf halen!

Bovenbouw

Leerlingen volgen al meer een individuele leerroute en hebben een profiel gekozen.
Er zijn er vier: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur &Techniek en Natuur & Gezondheid. Alle leerlingen volgen een verplicht gemeenschappelijk deel waarin o.a. de vakken Nederlands, Engels en vaak wiskunde vallen. Ook hebben leerlingen in de bovenbouw keuzevakken. Vanaf klas 4 kun je naast een profiel kiezen voor de Business School door het vak Bedrijfseconomie te kiezen.
Bewegen, Sport & Maatschappij, Muziek en Beeldende vorming (tekenen /handvaardigheid) zijn vakken die je kunt blijven volgen tot en met het examen! In klas 3 starten de leerlingen vanaf april met de gekozen vakken in de bovenbouw. De leerlingen sluiten vier mogelijke keuzevakken aan het einde van de derde periode af en krijgen meer lesuren in de vakken, waarin zij eindexamen gaan doen.