Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal,…

Schoolloket

Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan…

Tevredenheidsonderzoeken

Ouders en leerlingen van De Heemgaard krijgen jaarlijks de vraag of zij willen deelnemen aan de digitale onderzoeken. Ze worden…

Leerlingenraad

Op De Heemgaard telt de mening van de leerling mee. Daarom is er een leerlingenraad, die de mening vertegenwoordigt en…

Medezeggenschap

Ons grootste doel blijft dat onze leerlingen zich thuis voelen en zich leren te verhouden tot hun omgeving en de…

Gescheiden ouders

Contact tussen school en ouders/verzorgers loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens…

Oudercontact

InfobulletinElke vier tot zes weken ontvangen ouders in hun mailbox ons infobulletin met daarin actuele informatie, praktische gegevens en reportages…

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Heemgaard. De oudercommissie vergadert regelmatig met de directie om lopende activiteiten,…

Ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs en maakt zich daarnaast sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse…

Somtoday

Leerlingen en ouders krijgen allebei aparte inloggegevens voor Somtoday. Op deze afgeschermde website vinden zij persoonlijke informatie als lesroosters, cijfers…