Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

De Heemgaard heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten. OngevallenverzekeringOp grond van de ongevallenverzekering zijn de…

Wis Collect

Via Wis Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een vrijwillige…

Tevredenheidsonderzoeken

Ouders en leerlingen van De Heemgaard krijgen jaarlijks de vraag of zij willen deelnemen aan de digitale onderzoeken. Ze worden…

Leerlingenraad

Op De Heemgaard telt de mening van de leerling mee. Daarom is er een leerlingenraad, die de mening vertegenwoordigt en…

Medezeggenschap

Ons grootste doel blijft dat onze leerlingen zich thuis voelen en zich leren te verhouden tot hun omgeving en de…

Gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn…

Oudercontact

InfobulletinElke vier tot zes weken ontvangen ouders in hun mailbox ons infobulletin met daarin actuele informatie, praktische gegevens en reportages…

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Heemgaard. De oudercommissie vergadert regelmatig met het managementteam om lopende activiteiten,…

Vrijwillige ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten en schoolvoorzieningen aan. Hierbij is te denken…

Somtoday

Leerlingen en ouders krijgen allebei aparte inloggegevens voor Somtoday. Op deze afgeschermde website vinden zij persoonlijke informatie als lesroosters, cijfers…