Pesten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt, een omgeving waar geen ruimte is voor pesten. We…

Leerlingenstatuut

Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen van De Heemgaard. De afspraken die vermeld staan op de website…

Beeldmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere…

Digitale gedragscode

De digitale wereld We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen; op school én online. De computer is een geweldig…

Examen/ PTA

Het Examen van een middelbare school bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). Het…

Klachten

Als mensen samenwerken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat ook samen opgelost worden. Een enkele…

Privacy

De Heemgaard maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Net als voor alle VOG-scholen staan veiligheid en privacy van onze…