Naar de brugklas

De eerste klas op de middelbare school: je gaat ongetwijfeld merken dat een middelbare school niet hetzelfde is als een basisschool. En dat is best spannend. Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs goed bij je past en dus niet te moeilijk moet zijn, maar ook niet te makkelijk. Daarom hebben we onze brugklassen in de volgende niveaus opgedeeld:

 • atheneum (met latijn)
  Dit is een (homogene) klas waar alleen leerlingen in zitten met een atheneumadvies. Als je dit niveau hebt kun je ook kiezen voor Latijn als keuzevak.
 • atheneum/havo
  Dit is een (heterogene) klas voor leerlingen met een havo/atheneum advies. In deze klas wordt op atheneum niveau lesgegeven. Je krijgt wel twee cijfers: een havocijfer en een atheneumcijfer.
 • to-havo (havo/mavo)
  Dit is een klas voor leerlingen met een havo/mavo advies. In deze klas wordt op havoniveau lesgegeven, maar krijg je op mavo niveau cijfers.
 • mavo
  Dit is een klas voor leerlingen met een mavo/vmbo TL advies.

Na de brugklas kijken we samen met jou en je ouders welk niveau het beste bij je past:

Brugklasplein

Soms valt er wel eens een les uit. Dat betekent dat de les bijvoorbeeld niet doorgaat omdat er een docent ziek is. Dan ga je met je klas naar het brugklasplein, daar wacht een opvangdocent op jullie en hij of zij zorgt voor een vervangende les. Het is niet zo dat wanneer er bijvoorbeeld een wiskundeles uitvalt, je als vervangende les aardrijkskunde krijgt. Je gaat dus gewoon verder met de lesstof waar je gebleven bent.

Vaste tijden

In de brugklas begin én eindig je elke dag op dezelfde tijd. Handig! Je begint om 09.00 uur (2e lesuur) en bent om 15.00 uur vrij. Dinsdag eindigt de dag om 14.20 uur. Incidenteel wordt het 1e uur gebruikt voor een activiteit zoals o.a.  extra ondersteuningsles, bijles of mentorgesprek.
Op dinsdag en vrijdag ben je zelfs nog eerder vrij. Zo is er genoeg tijd voor je huiswerk en leuke dingen!


Ben jij al digitaal geletterd?
Het kunnen omgaan met en het leven in een digitale wereld. Je hebt het afgelopen schooljaar vast gemerkt hoe belangrijk dit is. Op De Heemgaard vinden wij het belangrijk om je te helpen bij het verder ontdekken van deze wereld. Ook willen we je belangrijke vaardigheden aanleren die daarbij belangrijk zijn. Het vak Digitale geletterdheid wordt daarom bij ons in de hele onderbouw gegeven. Het wordt vakoverstijgend aangeboden. Dit betekent dat alle vakken eraan meedoen en je het ook bij alle vakken gebruikt. We leren je omgaan met de computer, nieuwe media (social media) en ook hoe je bijvoorbeeld informatie opzoekt (en deze op waarde in te schatten). Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag met bijvoorbeeld het programmeren van robots. Klinkt leuk, toch? Kom naar onze open dag om er meer over te horen!