Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor De Heemgaard? Wat leuk! Je ouders kunnen je het beste aanmelden via jouw juf of meester van groep 8. Als je juf of meester op school geen aanmeldformulier van De Heemgaard heeft, kunnen je ouders deze hier downloaden.

Toelating

Bij toelating en plaatsing is het advies van de basisschool leidend.