Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor De Heemgaard? Wat leuk! Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier bij onze school in te leveren
of op te sturen (Postbus 20177  7302 HD  Apeldoorn).
Het aanmeldingsformulier kun je hier downloaden.

Toelating

Bij toelating en plaatsing is het advies van de basisschool leidend.

Voor aanmelden voor klas 2 of hoger, klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Op het aanmeldingsformulier kan de leerling aangeven voor welk leerjaar en welke afdeling de leerling zich wenst in te schrijven.

Doorstromen
Steeds meer leerlingen willen na het behalen van hun mavodiploma doorstromen naar de havo.
Lees hier de toelatingseisen om “de stap” naar havo te kunnen maken.
Heeft u vragen neem dan contact met ons op.