Verlof en verzuim

Om meer structuur te brengen in de verlofaanvragen en het verwerken hiervan, hanteren wij twee soorten verlof: kortdurend verlof en…

Lessentabel

In de lessentabel staat hoeveel uur per week elk vak wordt aangeboden in een bepaald leerjaar. Bekijk hier onze lessentabellen.

Rooster en lessen

Het lesrooster wordt vastgesteld binnen de lestijden. Leerlingen in de onderbouw hebben in principe een aaneengesloten rooster. Alle leerlingen starten…

Handige adressen

CJG-locaties ApeldoornTelefoon: 055 357 88 75 – bereikbaar van 8.30-17.00 uurE-mail: info@cjgapeldoorn.nlWebsite: www.cjgapeldoorn.nlFacebook: www.facebook.com/CJGapeldoorn Het Centrum voor Jeugd en Gezin…

Jaaragenda

Activiteiten Naast lessen zijn er jaarlijks ook allerlei activiteiten om de schooltijd leuker en interessanter te maken. Denk aan sportdagen,…

Ziek melden

Meerderjarige leerlingen (vanaf 18+) en ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen en kunnen een ziekmelding telefonisch doorgeven: 055-538 56 26. Ziekmelding voor…

Vakanties & vrije dagen

vakantie Datum Start schooljaar 30 augustus 2021 Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 Vrije dag 30 november 2021 Kerstvakantie…

Lesuitval

Op De Heemgaard proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn er voor de brugklasleerlingen opvanglessen op het brugklasplein….

Rapport en bevorderingsnormen

Alle klassen ontvangen drie keer per jaar een perioderapportage plus een overgangsrapport. De perioderapportage geeft het voortschrijdend gemiddelde weer. De…