Identiteit

De commissie Identiteit neemt het initiatief om de doelstelling van de school en de uitwerking daarvan onder de aandacht te brengen. De commissie doet dat door één keer per jaar een bezinningsmiddag te organiseren, waarin het personeel aspecten van ons pedagogisch handelen, onze persoonlijke identiteit of thema’s als respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing met elkaar bespreekt en tegen het licht houdt.

Daarnaast stelt de commissie in samenspraak met de directie het jaarthema vast. Dit jaarthema bespreken de onderwijsgevenden met de leerlingen tijdens de jaaropening en afsluiting, tijdens kerst- en paasvieringen, alsook tijdens een themaweek rond de dagopeningen. Ieder jaar stellen de leden van de commissie – personeel, leerlingen en ouders – een reeks spreuken vast. De examenleerlingen krijgen tijdens het centraal examen iedere dag zo’n spreuk met een toelichting op hun tafel.

Ook brengt de commissie ieder jaar de dagopeningen, die iedere docent aan het begin van het tweede uur houdt, onder de aandacht, om te bewerkstelligen dat het lesgeven meer is dan ‘boek op tafel, aan het werk’. Aandacht en contact, als speerpunten van de school, helpen leerlingen en personeel de school als een veilige haven te ervaren, en daarom ontplooit de commissie genoemde initiatieven.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (212.52 KB)