Coronavirus update 19 april 2021

Coronavirus update 19 april 2021

Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op de Heemgaard.

Contactpersoon
Neem bij corona gerelateerde vragen contact op met de teamleider van uw kind via 055 538 5600 of via info@heemgaard.nl

Gezondheidsklachten
De meest voorkomende coronaklachten zijn:

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
 • (licht) hoesten.
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Kortademigheid/benauwdheid.
 • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

 – N I E U W S B E R I C H T E N –

 • 19 april 2021

Afgelopen maand hebben we te maken gehad met een aantal besmettingen. Drie leerlingen met een positieve testuitslag bleken ook op school te zijn geweest in de besmettelijke periode.
De directe vrienden van deze leerlingen zijn in quarantaine gegaan. Voor de overige klasgenoten een ook de betrokken docenten heeft dit geleid tot het inzetten van de snelteststraat. Daar zijn echter geen nieuwe besmettingen mee aan het licht gekomen.
Ook bleek afgelopen weken een collega positief wegens besmettingen in het gezin. Aangezien die echter niet op school was geweest, was er volgens protocol, behalve quarantaine verplichtingen,  geen verdere actie nodig .
De landelijke proef met sneltesten is gestopt. De overheid heeft gekozen om de scholen te voorzien van zelftesten. Deze worden op dezelfde manier ingezet als de sneltesten. We hoeven op De Heemgaard dus niet ons protocol aan te passen aangezien wij al meededen aan de landelijke pilot.

 • 23 maart 2021

Vandaag wordt de tweede ronde sneltest afgerond i.v.m. de afgelopen week positief geteste docent. De voorlopige tussenstand is dat er hierdoor 1 besmette leerling is gedetecteerd.
Ook de directe vrienden/vriendinnen zijn volgens protocol meteen in quarantaine gegaan. Eén daarvan is inmiddels ook positief getest.
Naast bovenstaande situatie is een andere docent in quarantaine wegens een besmette huisgenoot. De docent zelf is negatief getest waardoor op school geen verder actie noodzakelijk is.
Verder zijn er nog enkele leerlingen thuis wegens Corona uitbraken in hun gezin. Ook hier is geen verder actie noodzakelijk aangezien zij al geruime tijd in quarantaine waren gegaan.

 • 17 maart 2021

Woensdag 17 maart is gebleken dat een docent positief is getest op Corona. Aangezien de betreffende collega maandag en dinsdag op school les heeft gegeven, is besloten de snelteststraat in te zetten. Alle leerlingen die dit betreft hebben de gelegenheid gehad zich te laten testen. De groep leerlingen die afgelopen maandag op school zijn geweest zijn woensdag getest en de groep die dinsdag les heeft gehad, donderdag 18 maart. Over enkele dagen vindt de tweede test plaats.

 • 11 januari 2021

Zoals nu blijkt, laat de kerstvakantie toch helaas zijn sporen na wat betreft besmettingen bij leerlingen.
Er zijn namelijk twee examen leerlingen positief getest.  Door bron en contact onderzoek is ook een aantal leerlingen voor de veiligheid in quarantaine geplaatst.
Dit betreft in totaal 10 leerlingen. Dit zijn de directe vrienden en vriendinnen.
Daarnaast zijn drie leerlingen die niet op school zijn, positief getest. Binnen het personeel is een collega in quarantaine geplaatst. Dit gezien een besmetting binnen het gezin. De betreffende collega verzorgt nu de lessen vanuit thuis.
Laten we dus alert blijven en vooral de maatregelen respecteren!

 • 11 december 2020

In de afgelopen periode zijn er 2 nieuwe besmettingen bij leerlingen gemeld. Een leerling was al geruime tijd thuis waardoor op school geen extra maatregelen noodzakelijk waren.
Bij de andere leerling is op advies van de GGD ook een medeleerling in quarantaine gegaan. Er zijn geen besmettingen bij het personeel.

 • 27 november 2020

Er zijn vandaag 2 nieuwe besmettingen van leerlingen gemeld. Op basis van bron en contactonderzoek is er nog een leerling in quarantaine gegaan.
Verder waren er geen extra maatregelen noodzakelijk. Alle direct betrokkenen zijn op de hoogte gesteld.

 • 26 november 2020

Gedurende de afgelopen twee weken hebben zich gelukkig geen grote besmettingsuitbraken op school voor gedaan. Heel voorzichtig kunnen we constateren dat ook de landelijk dalende trend, zich vertaalt in minder Corona gerelateerde afwezigheid binnen de school. Op dit moment is er 1 leerling en 1 personeelslid die positief getest is op Corona. De besmetting van de betreffende leerling heeft er toe geleid dat er ook 2 andere leerlingen in quarantaine zijn gegaan. Alle direct betrokkenen zijn persoonlijk benaderd en zijn op de hoogte gesteld van het advies van de GGD en/of jeugdarts.  Overigens komen volgende week de leerling en medewerker weer op school wegens het aflopen van de daarvoor geldende periode. Ook is er nog steeds een klein aantal leerlingen thuis in quarantaine wegens besmettingen binnen hun gezin.

 • 3 november 2020

Op dit moment zijn er 6 leerlingen in quarantaine wegens besmettingen in het gezin. Dit geldt ook voor één collega.
Er zijn 3 nieuwe besmettingen bij leerlingen. Bij één daarvan is geadviseerd een aantal leerlingen in quarantaine te plaatsen.
Dit betreft een 11 tal leerlingen. Alle betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

 • 27 oktober 2020

In en rond de herfstvakantie is het aantal corona gerelateerde afwezigheid toegenomen. Op dit moment zijn 5 leerlingen en ook één docent geheel volgens protocol in quarantaine, wegens een besmetting in het betreffende gezin. Ook zijn 3 leerlingen zelf positief getest en uiteraard in quarantaine.
In alle genoemde situaties,  is geheel volgens de richtlijnen van het RIVM gehandeld en volgens de GGD is er geen verdere actie noodzakelijk.

 • 15 oktober 2020

Ik wil u informeren dat een van onze leerlingen deze week helaas positief is getest op het coronavirus. Deze leerling was al enkele dagen volgens protocol afwezig wegens de klachten die zich voordeden. Gelukkig gaat het met de leerling naar omstandigheden goed.  Wij hebben de GGD om advies gevraagd. Naar aanleiding van het bron- en contactonderzoek hebben zij aangegeven dat verdere maatregelen niet nodig zijn aangezien de kans op besmetting zeer gering was.