Brugklassen

Naar welke brugklas ga jij?

Op De Heemgaard hebben we vier verschillende brugklassen:

Meer info over de brugklas, lees hier verder.

Gedragsregels

Basisafspraken
Leerlingen en medewerkers voelen zich veilig en geborgen op school, want in een klimaat van waardering, respect en verantwoordelijkheid voor elkaar kan het best geleerd worden. Daarom hebben we afspraken gemaakt waar we ons aan houden en waar we elkaar op aanspreken.

In en om het schoolgebouw

1.       Je komt de school binnen via de leerlingeningang. Deze bevindt zich aan de achterkant van het schoolgebouw.

2.       Op school zet je je fiets, bromfiets of scooter in de overdekte stalling. Om beschadigingen te voorkomen, blijf je
de de rest van je schooldag buiten de stalling. Een groot deel van de stalling is voorzien van videobewaking.

3.       Je zorgt voor een schone omgeving. Rommel gooi je in de vuilnisbak. Als een medewerker van de school je vraagt om een bijdrage te leveren aan een schone omgeving, dan doe je dat gewoon.

4.       Zonder toestemming kom je niet aan de spullen van iemand anders.

5.       In je kluisje kun je boeken en evt. waardevolle voorwerpen opbergen. Na schooltijd neem je je boeken mee om thuis huiswerk te kunnen maken.

6.       In de pauze ben je beneden in de aula of buiten op het plein, waar je wel mag eten en drinken.

7.       De openbare weg en de parkeerplaats horen niet bij het schoolplein.

8.       Tijdens een studie-uur mag je op alle studieplekken in school rustig gaan studeren. Wil je even wat eten of drinken, dan loop je naar de aula.

9.       Mobiel bellen is alleen toegestaan in de aula en in de garderobe. In de lessen is je mobiele telefoon opgeruimd in de telefoontas, tenzij je docent heeft aangegeven dat je je telefoon tijdens de les mag gebruiken. We vragen je geen foto’s of filmpjes te maken van andere leerlingen of medewerkers, alleen als je hier toestemming voor hebt gekregen. Gebruik je je telefoon toch terwijl dit niet is toegestaan? Dan nemen we je telefoon in en kun je hem aan het eind van de dag ophalen in lokaal 30. Ook maak je daar een afspraak om twee uur terug te komen.

10.     Wapens horen natuurlijk niet op school thuis. Je mag anderen ook niet bedreigen op wat voor manier dan ook.

11.     We zijn een alcoholvrije en drugsvrije school. Het onder invloed zijn van alcohol of drugs of het bij je hebben van alcoholhoudende drank of drugs is dus niet toegestaan.

12.     Het gebruik van lachgas (patronen) en energydrankjes in de school is verboden.

13.     We zijn een rookvrije school. Roken binnen de hekken van de school en op het plein is niet toegestaan. Wil je toch roken, dan wandel je even naar het park.

14.     De lift wordt alleen gebruikt door leerlingen die een sleutel of liftpasje hebben.

15.     Als je ziek bent, meld één van je ouders je af via magister (zie 1ste infobulletin van het schooljaar). Afmelding voor één lesuur kan door de ouder telefonisch worden doorgegeven of door het invullen van een verlofbrief.

In de klas

1.       Natuurlijk doe je goed mee tijdens de les en heb je de benodigde boeken en schriften bij je.

2.       Je jas blijft buiten het lokaal aan de kapstok of in je kluis.

3.       Als je je eigen laptop of tablet mee naar school wilt nemen is dat prima.

4.       Stuurt een docent je uit de les, dan ga je rechtstreeks naar lokaal 30. Voordat de les is afgelopen, ga je terug naar de docent met een ingevuld uitstuur-formulier. Samen bekijken jullie dan wat er niet goed ging en vinden een oplossing.

5.       Je haalt in lokaal 30 een briefje als je te laat bent. Te laat komen werkt storend. Als je vaker te laat komt, zullen we je daar op aanspreken en kun je extra vrije tijd inleveren.

6.       Natuurlijk ben je aanwezig in de les. Als je spijbelt, spreken we jou daar op aan en moet je de gemiste tijd en extra lesuren inhalen in lokaal 30.

7.       Het kan zijn dat je ziek wordt onder schooltijd. Je kunt je dan bij lokaal 30 afmelden. Er wordt dan altijd even naar huis gebeld.

8.       Als de docent te laat is, gaat één persoon (liefst de klassenvertegenwoordiger) bij de roostermaker informeren wat er aan de hand zou kunnen zijn.Veilig honk

Op De Heemgaard zitten niet alleen leerlingen uit Apeldoorn. Onze leerlingen komen uit Epe, Eerbeek, Wilp, Lieren, Beekbergen, Wenum Wiesel, Klarenbeek, Loenen en Vaassen. Het is fijn als leerlingen zoveel mogelijk met elkaar mee kunnen fietsen. Mocht er onderweg iets zijn, dan kun je met je mobieltje ouders, vrienden of vriendinnen bellen. Er zijn ook ‘Veilig Honk’ adressen; dat is hulp op de route. Het zijn adressen op diverse fietsroutes van en naar school waar bewoners vrijwillig hulp aanbieden. De adressen zijn herkenbaar door een Veilig Honk bord in de voortuin. Op schooldagen kun je hier tussen 07.00 uur en 17.00 uur terecht voor snelle hulp zoals een pleister, een telefoontje, de bandenplak-set of een leenfiets.

Liever met de bus? Dat kan! Leerlingen kunnen recht voor de school uitstappen.

Veilig en gastvrij

Onze leerlingen voelen zich veilig op school. De sfeer is goed en we gaan respectvol met elkaar om. De uitslag van de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken laat dit ook zien. De Heemgaard is helder en duidelijk; bovenal een plek waar iedereen welkom is. Deze gastvrijheid is een dagelijks punt van aandacht voor ons allemaal. Wij hebben schoolafspraken en een digitale gedragscode en vinden het echt heel belangrijk dat iedereen op school zichzelf kan zijn!

Voor een veilig gevoel onderweg naar school is er Veilig Honk.

Quotes/tips leerlingen

Maarten: Wat vind jij belangrijk? Moet de school dichtbij zijn? Moeten ze extra leuke vakken aanbieden? Wat mij overtuigde is dat ik me hier thuis voel!

Indy: Kijk de filmpjes, lees de boekjes en vergelijk scholen met elkaar. Ik zit hier nu goed op mijn plek!

Nathalie: Kijk goed welke vakken een school aanbiedt, welke reizen en excursies er zijn en volg je hart!

Julia: Ik hoorde veel leuke verhalen over De Heemgaard! Het is een creatieve school en dat past bij mij.

Sofie: Kijk goed rond tijdens de open dag of een school bij jou past. Heb je vragen? Stel ze aan de docenten en leerlingen. Maak een lijstje van de plus- en minpunten van een school, zodat je het thuis nog eens rustig kunt bekijken!

Quido: Wees niet bang dat je de lokalen niet kunt vinden, want die vind je gewoon!

Lize: Ik wil later graag examen doen in muziek, De Heemgaard is één van de weinige scholen die dit aanbiedt!

Rico: Ik heb gekozen voor het profiel Natuur & Techniek omdat ik later iets met techniek wil doen en ik vind het cool om te weten hoe iets in elkaar zit. Dit jaar gaan we een raket bouwen die we ook echt gaan lanceren! Ook heb ik een spaghetti-brug gebouwd en geleerd wat een goede constructie is.

Lotte: Ik wil later actrice worden en heb daarom voor de plusroute Kunst & Cultuur en daarbij de richting Drama gekozen. Je leert verschillende personages en emoties uit te beelden en hoe je open kunt zijn in een groep. Ik moest eens een stoere jongen nadoen, dat was echt grappig!

Sander: Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in ondernemen; mijn familie is ondernemend en ik wilde dat ook graag. Mijn keuze voor De Heemgaard was dus snel gemaakt! Samen met Laura heb ik marktonderzoek gedaan naar scooters. We zijn nu bezig een webshop op te zetten.

Laura: Op de Business school leer je een marketingplan maken, producten aan de man brengen en logo’s en reclame ontwerpen. Door influencers in te zetten kun je bijvoorbeeld meer omzet draaien. Ook heb ik meer geleerd over aandelen en het bouwen van een webshop!

Meer lezen wat leerlingen vinden? Bekijk het magazine 2021-2022, boordevol tips, uitleg en achtergrondinformatie.

Pesten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt, een omgeving waar geen ruimte is voor pesten. We spreken van pesten wanneer een of meerdere personen verbaal of fysiek geweld gebruiken, of iemand buitensluiten.

Zie jij dat er iemand gepest wordt? Dan verzoeken we je het volgende te doen:

Ben je zelf slachtoffer van pesten?


Wanneer bij een docent of een mentor een melding van pestgedrag is binnengekomen, treedt het antipest protocol in werking. Lees hier ons antipest protocol.

Leerlingenstatuut

Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen van De Heemgaard. De afspraken die vermeld staan op de website zijn in overeenstemming met het leerlingenstatuut. We gaan ervan uit dat iedere leerling van De Heemgaard de inhoud van dit document kent en heeft ingezien. Bekijk hier ons leerlingenstatuut.

Beeldmateriaal

Op diverse manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school, ook via foto’s en video’s. Wij maken bijvoorbeeld opnames tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook leerlingen kunnen op deze foto’s en video’s te zien zijn. Daarom gaan wij heel zorgvuldig om met beeldmateriaal.

Door ons gemaakte beelden

De Heemgaard maakt allerlei voorlichtingsmaterialen, zoals posters, brochures en natuurlijk onze website. Voordat wij beeldmateriaal in deze communicatiemiddelen publiceren vragen wij (digitaal) toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze ouders ontvangen hiervoor een toestemmingsformulier,

Aan het begin van elk schooljaar wordt d.m.v. ouder inlog in magister toestemming gevraagd over beeldmateriaal. U kunt altijd terugkomen op de gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief.

NB Zodra een leerling 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor publicatie van beeldmateriaal.

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen

Zonder toestemming van een docent of andere medewerker van school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op. Wel vragen we ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media. Is er wel behoefte om beelden te delen, dan is er in onderling overleg natuurlijk veel mogelijk. Ook om dit op een veilige en prettige manier te doen.

Digitale gedragscode

De digitale wereld

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen; op school én online. De computer is een geweldig middel om informatie te zoeken en een prachtig communicatiemiddel. Wel moeten we ons allemaal bewust rond bewegen in de digitale wereld. In onze schoolafspraken is een sectie ‘Online’ opgenomen met regels, waarschuwingen en tips. Een van die regels is de Gedragscode Social Media van de Veluwse Onderwijsgroep.

In de lessen besteden we veel aandacht aan de digitale wereld. Dit zijn enkele thema’s waar we uitgebreid bij stiltaan:

Deze kennis is belangrijk en komt van pas tijdens alle vakken en op allerlei momenten.

Creatief Medialab

Los van ‘de regels’ zijn er ook mooie, creatieve dingen te leren in de online wereld. Hiervoor kunnen leerlingen volop experimenteren in ons MEDIALAB. Hier leren ze zelf filmpjes maken en websiteteksten schrijven. Of we onderzoeken hoe je een robot kunt programmeren of een infographic kunt ontwerpen. Zo leren we de digitale wereld op een combineren met de echte wereld!

Controle

In de klas of in de mediatheek ben je soms aan het werk op een computer of andere device. Het personeel en docenten hebben het recht om op jullie beeldscherm mee te kijken. Het meekijken gebeurt ook via een computerprogramma dat jouw beeldscherm op het beeldscherm van de mediathecaris of docent inzichtelijk maakt. Via dit systeem worden ook logfiles bijgehouden. Overtreed je de regels, dan beslist de afdelingsleiding over de te treffen maatregelen.

Examen/ PTA

Het Examen van een middelbare school bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van het examenjaar. Voor het SE hebben we programma’s geschreven, waarin precies staat waar de toetsing en het SE uit bestaat. Alle leerlingen moeten per opleiding hetzelfde School Examen doen.

PTA | Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerlingen uit mavo 3, havo 4 en atheneum 4 en 5 ontvangen in de eerste weken van het schooljaar een Programma. Leerlingen uit de eindexamenklas m4, h5 en a6 ontvangen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Bij deze documenten hoort een examenreglement, waarin alle regels staan rondom toetsing in de bovenbouw. Ook zijn er aanvullende documenten met informatie over profielwerkstukken en praktische opdrachten.

Examenreglement 2021-2022
Reglement Commissie van Beroep Examen
Boekje praktische opdracht Mavo 4


Mavo
Mavo 3
Mavo 4

Havo
Havo 4
Havo 5

Atheneum
Atheneum 4
Atheneum 5
Atheneum 6

Actuele examenroosters

Zodra de roosters voor 1e tijdvak en 2e tijdvak bekend zijn, worden ze op deze pagina gepubliceerd.

Verlof en verzuim

Om meer structuur te brengen in de verlofaanvragen en het verwerken hiervan, hanteren wij twee soorten verlof: kortdurend verlof en bijzonder verlof. De formulieren vind je hieronder op de website.

Kort verlof

We gaan ervan uit dat afspraken met bijvoorbeeld huisartsen, dokters, tandartsen en orthodontisten zoveel mogelijk buiten de lessen gepland worden. Mocht dit toch niet lukken, dan vullen ouders het formulier ‘aanvraag kortdurend verlof’ in en de leerling levert dit zelf in bij de opvangconciërge in lokaal 30. Dit verzoek wordt minstens één dag van tevoren ingeleverd, want deze afspraken zijn vaak al langer bekend. Een uitzondering: (spoed)afspraken met de huisarts/tandarts, die ‘s ochtends vroeg zijn gemaakt. Deze verlofaanvraag mag na de afspraak ingeleverd worden. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Bijzonder verlof

Ouders kunnen een aanvraag indienen voor bijzonder verlof buiten schoolvakanties. Gaat het om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, dan is het noodzakelijk dat leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) dit zelf bespreken met de coördinator of conrector.

Voor een aanvraag bijzonder verlof voor meerdere dagen volgen wij de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs. Er is dan doorgaans contact met de leerplichtambtenaar.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Verzuim

Wij houden in Magister nauwgezet bij wanneer leerlingen verzuimen en wat hiervan de reden is. Onze opvangconciërge communiceert dagelijks met de afdelingen over leerlingen die een of meerdere lessen verzuimen. Alle afdelingen volgen dezelfde regels en afspraken bij het toekennen van verlof, het omgaan met spijbelaars en het ziek en beter melden van leerlingen. Via Magister hebben ouders ook zicht op de aanwezigheid van hun kind.

Lessentabel

In de lessentabel staat hoeveel uur per week elk vak wordt aangeboden in een bepaald leerjaar.
Bekijk hier onze lessentabellen.

Rooster en lessen

Het lesrooster wordt vastgesteld binnen de lestijden. Leerlingen in de onderbouw hebben in principe een aaneengesloten rooster. Alle leerlingen starten met de reguliere lessen om 09.00 uur.
Brugklasleerlingen hebben op dinsdag tot uiterlijk 14.20 uur les en op vrijdag eindigen de lessen om 13.35 uur of
om 14.35 uur.

Lestijden

 tijdenlesuur
Ondersteuning08.15 – 09.001e lesuur
 09.00 – 09.452e lesuur
Bezinningsmoment09.45 – 10.303e lesuur
 10.30 – 10.50pauze
 10.50 – 11.354e lesuur
 11.35 – 12.205e lesuur
 12.20 – 12.50 Pauze
 12.50 – 13.356e lesuur
Laatste lesuur dinsdag13.35 – 14.207e lesuur
 14.20 – 15.058e lesuur
 15.05-15.15Pauze
 15.15 – 16.009e lesuur
 16.00 – 16.4510e lesuur

Handige adressen

CJG-locaties Apeldoorn
Telefoon: 055 357 88 75 – bereikbaar van 8.30-17.00 uur
E-mail: info@cjgapeldoorn.nl
Website: www.cjgapeldoorn.nl
Facebook: www.facebook.com/CJGapeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft diverse inlooppunten in Apeldoorn. 
Op de website van CJG Apeldoorn worden de verschillende locatie genoemd.

CODA – Archief, bibliotheek en museum
Adres: Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn
Telefoon: 055 526 84 00
E-mail: mail@coda-apeldoorn.nl
Website: www.coda-apeldoorn.nl

De Heemgaard
Heemradenlaan 125
7329 BZ Apeldoorn
T: 055-538 56 00
E: info@heemgaard.nl

Gemeente Apeldoorn
Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Telefoon: 14055, bereikbaar van 8.00-17.00 uur
E-mail: gemeente@apeldoorn.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Telefoon: 088 443 30 00 – bereikbaar van 08.00-12.00 uur
E-mail: jgz@ggdnog.nl

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
postadres: Postbus 82324, 2508 EH  DEN HAAG
Telefoon: (070) 386 16 97
E-mail: info@klachtencommissie.org

Landelijke geschillencommissie
Postadres: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Leerplicht
Algemene informatie over de leerplicht is hier te vinden.
De leerplichtambtenaar verbonden aan De Heemgaard, is dhr. P. Graaff, van de gemeente Apeldoorn, is te bereiken via p.graaff@apeldoorn.nl

Lyceo Huiswerkbegeleiding
U kunt lyceo bereiken op 071-7900040.

Onderwijsinspectie
Zie voor alle gegevens: www.onderwijsinspectie.nl/contact

Stichting Leergeld Apeldoorn
Postadres: Postbus 10081, 7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 085 047 17 74, bereikbaar van 8.30-17.00 uur
E-mail: leergeldapeldoornvoorst@live.nl
Website: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal, vermissing, zoekraken en verduistering is uitgesloten van dekking. Wij wijzen nu graag op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

  1. De school of het college van bestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
    Voorbeeld: Als tijdens gymles een bal tegen je bril komt, valt deze schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en er dus ook niet door school vergoed.
  2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die onder schooltijd of tijdens andere schoolactiviteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus primair zelf verantwoordelijk voor. Is een leerling jonger dan 14 jaar, zijn de ouders primair verantwoordelijk. Het is dus belangrijk dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Annuleringsverzekering

De school heeft een annuleringsverzekering voor leerlingen. Wanneer een leerling zich heeft opgegeven voor een (meerdaagse) excursie, kan het door een onverwachtse of onvoorziene gebeurtenis onmogelijk zijn om deel te nemen. Er kan dan een beroep gedaan op deze verzekering. Is het een eigen keuze om niet mee te gaan, dan blijven leerling en ouders verantwoordelijk voor de kosten.

Eigendomsverzekering

Ouders kunnen zelf online een aanvullende eigendommenverzekering voor leerlingen afsluiten. Deze dekt diefstal en schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten. De verzekering kan afgesloten worden op de website van leerlingenverzekeringen.

Reisverzekering

Voor iedereen die deelneemt aan schoolreizen, excursies en werkweken die door of in opdracht van de school plaatsvinden, is een doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten. De verzekering geeft o.a. dekking voor:

Schoolongevallenverzekering

De schoolongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige / tandheelkundige kosten secundair meeverzekerd, voor zover de verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Dit is m.u.v. het verplichte eigen risico. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school. Of naar een door de docent aangegeven andere plaats en omgekeerd.

Schoolloket

Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt, krijgt u een mail met een link naar Schoolloket waarin wordt aangegeven dat er een artikel (betaling) voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.

Aanmelden schoolloket

De eerste keer dat u de website van Schoolloket bezoekt logt u in met uw e-mailadres zoals bekend op De Heemgaard. Er wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord kunt u zelf bepalen. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt en voor uzelf houdt.

Bepaal en betaal

Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket vindt u een webshop met daarin een overzicht van leermiddelen en activiteiten die de school uw zoon/dochter aanbiedt. Aan deze leermiddelen en activiteiten zijn kosten verbonden. U kunt aanvinken welke leermiddelen u wilt aanschaffen en aan welke activiteiten uw zoon/dochter deel gaat nemen. Nadat u uw keuze gemaakt heeft ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van Schoolloket. Deze e-mail is tevens de factuur, die via een link direct betaald kan worden met iDeal. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken onder vermelding van het betalingskenmerk. Na betaling is de aankoop van een leermiddel of de inschrijving van een activiteit definitief.

Klik hier voor de website van Schoolloket.

Tevredenheidsonderzoeken

Ouders en leerlingen van De Heemgaard krijgen jaarlijks de vraag of zij willen deelnemen aan de digitale onderzoeken. Ze worden anoniem afgenomen; ouders en leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging met inloggegevens.

Ouders zijn tevreden; zij geven ons een 8. Kijken we naar de leerlingen, dan geven die gemiddeld een 7,7 voor de sfeer en een 9.6 voor de veiligheid. Er klinken ook minder tevreden geluiden, bijvoorbeeld dat het onderwijsaanbod onvoldoende gekoppeld wordt aan het nieuws. Dit kan echt beter en wij gaan hier serieus mee aan de gang.  Wij vinden ook dat dit actueler kan. Net als de leerlingen zijn wij actief lerend en staan we 100% open voor ontmoeting en dialoog. Onze docenten werken vaak langere tijd bij ons en er is veel commitment. Hierdoor kunnen wij ook écht streven naar kwaliteit en maatwerk.

Over schooljaar 2020-2021 zijn dit de highlights van leerlingen:

Nog meer weten over de tevredenheid van leerlingen en ouders over De Heemgaard? Lees dan HIER verder op de website van ‘Scholen op de kaart’.

Leerlingenraad

Op De Heemgaard telt de mening van de leerling mee. Daarom is er een leerlingenraad, die de mening vertegenwoordigt en belangen behartigt van alle leerlingen op school. De leden verwerken al hun input in plannen die zij voorleggen aan de schoolleiding. Dit gebeurt ook andersom; dan legt de schoolleiding zaken voor aan de leerlingenraad, zodat zij hun achterban kunnen raadplegen. De leerlingenraad vergadert regelmatig met de begeleidende docent en geeft de schoolleiding advies.

Medezeggenschap

Ons grootste doel blijft dat onze leerlingen zich thuis voelen en zich leren te verhouden tot hun omgeving en de wereld. Dat zij kansen zien en benutten en de school verlaten met een passend diploma. Wij betrekken ouders en leerlingen heel graag in dit proces. Eén van de opties is om lid te worden van de MR, de medezeggenschapsraad.

De MR wordt gevormd door vertegenwoordigers van ouders, medewerkers en leerlingen. De raad overlegt met de rector (en mogelijk andere directieleden) over het beleid van de school op de terreinen onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Voor sommige zaken is de instemming van de MR vereist

Als u contact wilt opnemen met de MR, kunt u dat doen via: p.vanluttikhuizen@veluwseonderwijsgroep.nl

Gescheiden ouders

Contact tussen school en ouders/verzorgers loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als wij dit weten, dan zijn we verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken

De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag

Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder met gezag kan alleen – dus zonder de andere ouder – besluiten nemen met betrekking tot het kind. De ouder zonder gezag heeft wel recht op beperkte informatie van de school. Wanneer deze ouder dit verzoek doet, delen wij informatie over de schoolvorderingen en ontwikkelingen van de leerling en krijgen beide ouders een uitnodiging voor oudercontactmomenten. In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders, bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking met beperkt informatierecht voor ouders.

Jaaragenda

Activiteiten

Naast lessen zijn er jaarlijks ook allerlei activiteiten om de schooltijd leuker en interessanter te maken. Denk aan sportdagen, uitjes en projecten zoals Dance, fotoverhaal en cabaret. We organiseren sporttoernooien en tijdens de einddagen staan voetbal, zwemmen en badminton op het programma. En wat ook bijzonder is, is ons ‘partnerschap’ met de Lower Basic Cycle School in Sittanunku, Gambia. Leerlingen van de Heemgaard halen via allerlei acties ieder jaar geld op voor deze school, bijvoorbeeld voor nieuw meubilair, boeken en nog veel meer. Ook gaat er ieder jaar een groepje leerlingen naar Gambia toe.

Wervingsactiviteiten

Open dagen en doe-middagen voor nieuwe leerlingen staan vermeld bij groep 7/8. Hier staat ook meer informatie over de aanmelding en toelating.

Jaarplanning

We werken op De Heemgaard met een jaarkalender in twee delen (semesters). Elk semester heeft twee perioden. Het totale schooljaar kent dus vier perioden.
We sluiten elke periode af met een schakelblok, waarin activiteiten plaatsvinden die het normale lesrooster kunnen verstoren. Wanneer er geen andere activiteiten voor leerlingen zijn, wordt er in het schakelblok gewoon les gegeven (volgens een aangepast rooster).
Een aantal weken voordat het schakelblok plaatsvindt, staat het rooster voor die afwijkende periode on line. Na elke periode zal er een perioderapportage en meegegeven of opgestuurd  worden. 
De Jaarkalender van 2021-2022 kunt u hier vinden.

Oudercontact

Infobulletin
Elke vier tot zes weken ontvangen ouders in hun mailbox ons infobulletin met daarin actuele informatie, praktische gegevens en reportages over gebeurtenissen in de school. Het is daarom van belang dat wij beschikken over het juiste mailadres van ouders. Ouders kunnen zelf hun mailadres en overige adresgegevens wijzigen in Magister.

Informatieavonden voor ouders
Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor elk leerjaar een informatieavond voor ouders. Ouders krijgen informatie over de zaken die het komende jaar zullen spelen en u maakt kennis met de mentor. Soms staat op zo’n ouderavond een bepaald onderwerp centraal.

Informatieavond decanaat
Voor mavo 2 en 3, atheneum 3 en havo 3 is er een informatieavond voor ouders en leerlingen in verband met de profielkeuze. Aan het begin van het schooljaar geeft het decanaat ook voorlichting over de kosten van studeren in het HO op de informatieavonden.

Docentenspreekavond
Na de uitreiking van de cijferrapportages zijn er twee keer per jaar 10-minuten gesprekken, waarin de leerling, samen met ouder(s)/verzorger(s) met vakdocenten kunnen spreken over de studieresultaten.

Mentorspreekmiddag/-avond
Twee keer in het jaar organiseren we een contactmoment met de mentor, waarop leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) met de mentor kunnen spreken. Deze gesprekken kunnen gaan over de studievoortgang maar evengoed over andere zaken die spelen. De mentor kan ouders voor een dergelijk gesprek uitnodigen.

NB De data voor informatieavonden, docentenspreekavonden en mentorspreekmiddagen/-avonden staan in onze jaarkalender.

Decaan

De schooldecaan helpt leerlingen bij het maken van de (meest passende) profielkeuze. Ook wordt samen informatie besproken over de mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Leerlingen worden geholpen tijdens hun oriëntatie op een toekomstige studie en/of beroep. Deze blik op de toekomst start eigenlijk al vanaf het begin van de schoolloopbaan, want we starten al in klas 1 en 2 door één dag ‘mee naar het werk’ te gaan met een professional naar keuze.

Het advies voor je profielkeuze krijgen leerlingen vanaf de klas 2 mavo en klas 3 havo en atheneum. De mentor speelt ook een rol bij de loopbaanoriëntatie en beroepskeuze. In de ISK bekijkt het docententeam wat de beste leerroute is na de schakelklas.

Informatieavond

Voor de betreffende leerlingen is er steeds tijdig een informatieavond ‘profielkeuze’ voor ouders en leerlingen. Aan het begin van het schooljaar geeft de decaan ook voorlichting over de kosten van studeren in het hoger onderwijs.

Huiswerkbegeleiding

Sinds 2020 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding aan op De Heemgaard. De begeleiding vindt plaats in school en is voor leerlingen van alle niveaus en jaarlagen. Leerlingen worden vakinhoudelijk ondersteund bij het aanleren van studievaardigheden en/of bij het maken van een goede planning. Andere aandachtspunten zijn het vergroten van zelfvertrouwen, een zelfstandige werkhouding en het zelf antwoorden kunnen vinden op vragen over de leerstof. Aan de ondersteuning van Lyceo zijn kosten verbonden.

Het team
De begeleiders hebben ieder hun eigen kwaliteiten. De vestigingscoördinator leidt het team op De Heemgaard en onderhoudt het contact met de rector, mentoren en andere betrokkenen binnen de school. Op die manier werkt Lyceo samen met ons aan het verbeteren van de schoolresultaten van onze leerlingen.

Huiswerkbegeleiding in de praktijk
Leerlingen maken dagelijks een planning, krijgen extra uitleg en worden overhoord. Dit gebeurt allemaal in een ‘Lyceo-lokaal’. Medewerkers van Lyceo controleren het maak- en leerwerk en onderhouden contact met ouder(s)/verzorger(s) en mentoren over de voortgang. Ook is er aandacht voor studievaardigheden, persoonlijke leerstijlen en het verbeteren van studieresultaten. De huiswerkbegeleiding wordt 3 tot 5 middagen per week aangeboden van 14:00 uur tot 17:30 uur. Leerlingen komen na hun laatste lesuur naar het lokaal; een groep bestaat uit maximaal 7 leerlingen.

Mavo All-in
Dit is een huiswerkklas speciaal ingericht voor onze Mavo-afdeling. Het is een minder intensieve vorm van begeleiding, die ook open staat voor leerlingen uit de andere afdelingen. Kort gezegd is er minder aandacht voor het aanleren van studievaardigheden en meer ruimte voor zelfstandig werken en eigen initiatief. Leerlingen werken aan hun planning en kunnen hulp vragen aan de begeleider. Deze huiswerkklas wordt 4 middagen per week aangeboden van 14.00 – 17.30 uur. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen.

Lyceo Startweek
Van woensdag 30 augustus t/m vrijdag 3 september 2021 is er een Lyceo Startweek waarin leerlingen kennismaken met de basisvaardigheden; handig tijdens de hele schoolcarrière en als basis voor de begeleiding. In diverse workshops komen verschillende plannings- en studievaardigheden voorbij, met aandacht voor hoofd, hart én lijf. Er zijn géén extra kosten aan de startweek verbonden. Wel is het handig om vóór de startweek een intakegesprek in te plannen om kennis te maken en de doelen samen in kaart te brengen.

Bijles en examentraining
Lyceo biedt één-op-één bijles aan voor vakken waar leerlingen net iets meer moeite mee hebben. Goed om achterstanden in te halen en even op een eigen tempo te kunnen werken. Zo zijn leerlingen snel weer bij met de rest van de klas en halen ze weer hogere cijfers. Naast bijles kunnen leerlingen zich ook voorbereiden op hun eindexamen. Lyceo organiseert examentrainingen, waarvoor online ingeschreven kan worden. Deze trainingen zijn te boeken tegen een sterk gereduceerd tarief. Is hier belangstelling voor, wacht dan niet te lang met inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt.

Kosteloze ondersteuning
Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs. Met het Lyceo Extra-programma is er dagelijks kosteloos ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. Leer hier meer informatie.

Contact
Heeft u vragen over onze diensten of wilt starten met huiswerkbegeleiding? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons bereiken via 071-7900040.

Dyslexie en dyscalculie

Ons team Remedial Teaching biedt ondersteuning op het gebied van taal, algemene studievaardigheden, rekenen en lezen.
Als er sprake is van dyslexie of dyscalculie is er soms meer specialistische hulp nodig. We overleggen met ouders en leerling hoe we de hulp organiseren, bijvoorbeeld met diverse hulpmiddelen en aanpassingen. In specifieke gevallen is er individuele begeleiding. De remedial teacher maakt op basis van de officiële verklaring een handelingsplan.

Mentor

Elke klas of groep heeft een van de eigen docenten, als mentor.
Naast de vakken hebben wij ook een mentoruur.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten hoe leerlingen zich ontwikkelen. De mentor voert gesprekken op school met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), de zogenaamde
‘driehoeksgesprekken’. Leerlingen bereiden het gesprek zelf voor, met hulp van de mentor. Naast een échte mentor, krijgen leerlingen in de introductieweek ook een junior-mentor. Dat is een leerling uit de bovenbouw die je op weg helpt binnen de school tijdens de introductieweek.

Rico: “Ik zie mijn mentor vier keer per week, waarvan twee keer tijdens een mentorles. Dan leer je hoe je het beste kunt leren voor een toets en bespreken we hoe we met elkaar omgaan. Als ik problemen heb kan ik altijd bij haar terecht. En tussendoor een grapje maken kan ook!”

You&me

In alle tweede klassen verzorgt de mentor het programma ‘You&Me’. Dit is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het groepsproces in de klas. De lessen vinden om de week plaats in het mentoruur. Zeven hoofdthema’s komen aan bod: kennismaking, zelfkennis, communicatie, pesten, de digitale wereld, seksualiteit en voor jezelf zorgen. Naast deze thema’s is er ruimte om in te spelen op de behoefte van de klas en de mentor.

Bovenbouw

In havo 4/5 en atheneum 4/5/6 is er geen klassenmentor meer. Leerlingen hebben dan een groepsmentor, die 15 tot 25 leerlingen onder zijn hoede heeft.

Maatschappelijke stage (MAS)

De leerlingen uit mavo 3, havo 3, atheneum 3 of 4 gaan een week op maatschappelijke stage, de MAS. Zij doen dan minimaal 30 uur vrijwilligerswerk als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier dragen leerlingen actief bij aan de samenleving; ze ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander. Ook is het een actief kijkje achter de schermen van een organisatie, vereniging of instelling.

De MAS vindt vooral plaats in de non-profit sector. Bij het organiseren en realiseren worden we ondersteund door het Verenigingsburo Apeldoorn. Soms heeft de MAS het karakter van een profielstage, waarin leerlingen actief op zoek gaan naar stageplekken die passen bij hun profielkeuze.

Stages zijn onderdeel van het leerplan en spelen een rol bij de bevorderingsnormen. Tijdens de stage zijn de leerlingen verzekerd via school. Eventuele reiskosten zijn voor rekening van de leerling.

Activiteiten

Cultuur

De projectgroep Cultuur organiseert op De Heemgaard een aantal activiteiten op het gebied van dans, muziek en theater. Zelf spelen leerlingen daar – ook als klas – een actieve rol in.

Sportdagen

Naast de gewone lessen bewegingsonderwijs worden sportdagen georganiseerd voor leerlingen uit alle klassen. Iedereen doet mee aan een basketbal- en/of volleybaltoernooi. Tijdens de Einddagen staan onder meer voetbal, zwemmen en badminton op het programma. Wanneer het mogelijk is, doet De Heemgaard ook mee aan interscolaire sporttoernooien.

Sportoriëntatie

In de eindexamenklassen bieden we sportoriëntatie aan, samen met een aantal sportverenigingen uit Apeldoorn en omgeving. Leerlingen kunnen kennismaken met een aantal sporten die we niet of nauwelijks tijdens gewone gymlessen doen, zoals duiken, karate, tennis, golf en survival.

Sociaal

De Heemgaard kent een lange traditie in sociale projecten. Binnen ‘Invest in the Quality of Life’ ondersteunen we ontwikkelingsprojecten, die bij voorkeur met onderwijs te maken hebben. Al vanaf 2008 helpen wij een school in Gambia, de Basic Cycle School in Sittanunku. We helpen het onderwijs ontwikkelen en steunen de gehele dorpsgemeenschap. De afgelopen jaren hebben we nieuw schoolmeubilair laten maken. Er is een lokalenblok vernieuwd en het High School gedeelte is van leermiddelen voorzien. Naast financiële steun bezoeken we jaarlijks de school om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Vieringen

Als christelijke school vinden we het belangrijk stil te staan bij onze traditionele vieringen. De kerst- en paasvieringen zijn eigen producties rondom een zelfgekozen thema. Leerlingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen schitteren op het podium, het decor bouwen, muziek maken, dansen en het licht en geluid verzorgen.

Burgerschap

We geven leerlingen graag het vertrouwen mee zodat ze zelf nadenken en dingen onderzoeken. We bieden kansen aan om de samenleving te leren kennen; leerlingen die wereldburger worden binnen de schoolomgeving. Contact is dan heel belangrijk, tussen leerlingen, ouders, docenten … wij vormen allemaal samen De Heemgaard. Ons motto is niet voor niets dat iedereen welkom is. We zijn verantwoordelijk voor onszelf, de ander en de wereld. Als we dit samen doen, weten we precies wat we van elkaar kunnen verwachten. Deze grondhouding draagt bij aan een veilig en plezierig leerklimaat.

Muziekonderwijs

De Heemgaard maakt zich sterk voor muziekonderwijs op hoog niveau! Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met ArtEZ Conservatorium Enschede. Op die manier stromen leerlingen straks makkelijker door naar het Conservatorium. Ook kunnen ze masterclasses en workshops bij ArtEZ volgen, en hebben ze voorsprong bij audities en de definitieve toelating op het Conservatorium. De Heemgaard is de enige school in Apeldoorn die op atheneum, havo én mavo muziek als examenvak aanbiedt! En je kunt bij ons ook examen doen in sport of tekenen/handvaardigheid. Kijk hiervoor ook  bij de plusroutes.

Business school

Vanaf klas 4 (havo en atheneum) kunnen leerlingen naast hun profiel kiezen voor de Business School. Zij krijgen dan het vak Bedrijfseconomie waarin extra aandacht besteed wordt aan de economische aspecten van de maatschappij.  Boekhouden, marketing en het schrijven van een businessplan …  allemaal handige zaken voor ondernemerstalenten in de dop. De Heemgaard werkt hierbij samen met de Vecon, een vereniging van leraren in economische vakken op alle niveaus.

De Business school sluit ook mooi aan op het Entreprenasium. Helemaal helder dat De Heemgaard een school is met oog voor ondernemen! Leerlingen ontdekken hoe ze onderzoek doen en hoe je geld kunt verdienen. Er is ook aandacht voor beleggen en het presenteren van een plan. Is alles goed afgerond, dan krijg je het Vecon Business School certificaat! Een mooie aanvulling op je diploma en handig voor de toekomst.

Entreprenasium

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig. Mensen die zich actief en daadkrachtig opstellen. Leerlingen die ondernemend en onderzoekend in de wereld staan krijgen op het Entreprenasium de mogelijkheid om met eigen leerdoelen en programma’s aan de slag te gaan. In plaats van een plusroute kies je dan in de brugklas voor het Entreprenasium.
Hier bepaal je in overleg met een coach zelf wat en hoe je leert. Een eigen bedrijf opstarten, een boek schrijven, een game of app maken of Italiaans leren. Bijna alles kan, als je maar durft! Per schoolweek ben je een dagdeel (vier lesuren) vooral zelf bezig met je eigen project. Dan volg je dus geen lessen met je klas. Er komt veel eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij kijken. Best een uitdaging om te zorgen dat je andere resultaten in orde blijven. Natuurlijk word je begeleid, zodat er genoeg tijd is om in dit project te steken.

Op het Entreprenasium gaan leerlingen

Maarten: “Op het Entreprenasium ga je je eigen weg. Ik ben samen met twee jongens een bedrijf aan het opzetten waarin we game spullen verkopen via een webshop. Bij ons is het goedkoper dan bij Cool Blue, slim hé!

ISK – internationale schakelklas

Wanneer een leerling nog niet zo goed Nederlands spreekt, kan hij onder bepaalde voorwaarden instromen in de ISK. Deze tweejarige opleiding bereidt leerlingen voor op vele soorten vervolgopleidingen, die passen bij de mogelijkheden en de taalkwaliteiten. Zoals de naam al zegt probeert de ISK de schakel te zijn tussen het leren van de Nederlandse taal en het volgen van een schoolopleiding.

Mavo

Op De Heemgaard kun je de opleiding vmbo-tl volgen. Wij gebruiken voor de theoretische leerweg de naam ‘mavo’. Met een mavodiploma kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of naar de vierde klas van de havo op De Heemgaard. Steeds meer leerlingen willen na hun mavo-diploma doorstromen naar de havo.
Lees hier de toelatingseisen om de stap naar havo te kunnen maken.

Plusroutes

Elke leerling die zich aanmeldt voor de brugklas op De Heemgaard maakt een keuze voor een plusroute of het Entreprenasium. Een plusroute betekent: twee uur per week les in vakken waarin je écht geïnteresseerd bent. In de tweede klas is dit één uur per week.
Bevalt de plusroute, dan zijn er in de bovenbouw profielen of examenvakken die aansluiten bij ieders belangstelling. Dit zijn onze plusroutes:

Plusroute Kunst & Cultuur

Ben jij creatief? Dan is de plusroute Kunst & Cultuur iets voor jou, met de drie richtingen drama, muziek en beeldend. In de eerste weken van de brugklas maak je kennis met alle richtingen.

Drama
Hier doe je toneelervaring op en ben je even een echte acteur of actrice.

Muziek
Je leert zelf zingen en muziek spelen op verschillende instrumenten. Bespeel je al een instrument, dan kun je deze ook inzetten! Ook gaan we muziek bedenken bij reclames, video’s, een sprookje of we werken samen aan een (musical) uitvoering.

Lize: “Ik ben heel muzikaal. Op De Heemgaard besteden ze hier veel aandacht aan; dat vind ik belangrijk. Toen ik jong was ben ik begonnen met zingen, piano en gitaar spelen. Dat doe ik nu nog steeds. Ook heb ik een eigen nummer geschreven over dat we beter voor de wereld moeten zorgen. Op school heb ik leren drummen!”

Beeldend
Om alle creatieve ideeën te verbeelden maken we kennis met diverse technieken en materialen. Dit kan bijvoorbeeld met Photoshop, stop-motion, textiel en schilderen op doek.

Plusroute Natuur & Techniek

Hoe regel je het verkeer op een druk kruispunt? Hoe groot is het heelal en zijn er planeten die op onze aarde lijken? Kun je bouwen met spaghetti? Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? Leerlingen die het leuk vinden om antwoord te geven op uitdagende vraagstukken kiezen voor Natuur & Techniek. Je ontwerpt bijvoorbeeld een eigen verkeersplein en programmeert verkeerslichten zodat alles veilig verloopt. De natuurwetenschappen gaan over de levende en levenloze natuur. Je werkt veel samen om dingen uit te pluizen en te ontwerpen.

Enkele activiteiten die je in klas 1 gaat doen:

Plusroute Sport & Bewegen

Hier hoef je geen topsporter voor te zijn. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het leuk vindt om te sporten en bewegen! We gaan kennismaken met allerlei verschillende sporten:

De pluslessen bestaan uit blokken, waarin je iedere sport ongeveer vier lessen oefent. Zo proberen we er beter in te worden en krijgen na afloop ook een beoordeling. Sommige onderdelen zijn groepsopdrachten, dus het is ook (leren) samenwerken met anderen.
Op De Heemgaard zijn ook speciale sportdagen en activiteiten, bijvoorbeeld schaatsen!

Senna: “Ik zwem iedere week en wilde graag kennismaken met atletiek en andere sporten. Daarom heb ik voor Sport & Bewegen gekozen. Tot nu toe heb ik speerwerpen, verspringen en hardlopen gedaan. Verspringen vond ik het leukste om te doen! Ik heb dankzij deze plusroute ook technieken geleerd om tijdens hardlopen beter adem te halen.”

Havo

De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). In de eerste drie jaar gaat het – net als op het atheneum – om kennismaken met studieplanners, praktische opdrachten en toetsweken. Zelfstandig leren werken en in de havo-stroom betekent dit meer een combinatie van theorie én praktijk in het onderwijsaanbod. Weten wat je wil en hoe je iets gaat doen is ook hier belangrijk voor vervolgstudies. 
(deze tekst vullen wij later zelf aan)

To-havo – twee diploma’s in zes jaar!

Leerlingen met een havo-advies kunnen ook kiezen voor onze to-havo-klas. Daar krijgen ze uitdagende lessen op havoniveau. Het doel is om na de brugklas door te stromen naar de havo. Lukt dat na één jaar nog nét niet, dan bieden we op de mavo extra uitdaging en begeleiding, zodat leerlingen na hun mavo-diploma alsnog een havodiploma kunnen halen. Er is dus een jaar langer de tijd om twee diploma’s te halen. NB De to-havo-klas is ook geschikt voor leerlingen met een mavo/havo-advies!

Ontdek en ontwikkel je talent

Naast gedegen havo-onderwijs krijgen leerlingen bij ons veel kansen om hun schooltijd in te richten zoals zij dat willen. Voor sommigen is een eigen bedrijf beginnen de ultieme uitdaging. Anderen hebben weer meer met muziek of sport. De plusroutes bieden allerlei mogelijkheden. Op De Heemgaard is er de keuze in vakken, projecten en opdrachten die aansluiten bij talenten en interesses. Het maakt een schoolweek niet langer, wel leuker. Zo zetten wij ook in op van elkaar leren en het beste uit jezelf halen!

Bovenbouw

Leerlingen volgen al meer een individuele leerroute en hebben een profiel gekozen.
Er zijn er vier: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur &Techniek en Natuur & Gezondheid. Alle leerlingen volgen een verplicht gemeenschappelijk deel waarin o.a. de vakken Nederlands, Engels en vaak wiskunde vallen. Ook hebben leerlingen in de bovenbouw keuzevakken. Vanaf klas 4 kun je naast een profiel kiezen voor de Business School door het vak Bedrijfseconomie te kiezen.
Bewegen, Sport & Maatschappij, Muziek en Beeldende vorming (tekenen /handvaardigheid) zijn vakken die je kunt blijven volgen tot en met het examen! In klas 3 starten de leerlingen vanaf april met de gekozen vakken in de bovenbouw. De leerlingen sluiten vier mogelijke keuzevakken aan het einde van de derde periode af en krijgen meer lesuren in de vakken, waarin zij eindexamen gaan doen.

Directie

De directie bestaat uit de rector en de conrector van een afdeling.
De directie vormt samen met de teamleiders het Managementteam (MT). Het MT geeft leiding aan docenten en medewerkers op De Heemgaard.

Docent teamleider onderbouw
Dhr. M. Baars, H 1+2, Ath. 1+2, to havo B1h+B1j m.baars@heemgaard.nl
Dhr. S. Schrage, M1+2, to havo B1g+B1i s.schrage@heemgaard.nl
Docent teamleider bovenbouw
Mevr. N. Kuipers, M3 en 4 n.kuipers@heemgaard.nl
Mevr. A. Marinus H3 ,4 en 5 a.marinus@heemgaard.nl
Mevr. D. Duin. A3,4,5, en 6    d.duin@heemgaard.nl
Docent teamleider ISK – Schakelklas
Mevr. J. van Norel-Nieuwenhuis                                    j.vannorel@heemgaard.nl

Zij houden zich bezig met leerlingenzaken zoals absentie, ziekte en verlof. Zij coördineren de begeleiding en zorg van leerlingen en overleggen regelmatig met mentoren en andere functionarissen. Teamleiders zijn ook verantwoordelijk voor een deel van het personeelsbeleid van de teamleden. Ouders nemen in eerste instantie contact op met de mentor, die eventueel doorverwijst als daar aanleiding voor is.

Contact

De Heemgaard
Heemradenlaan 125
7329 BZ Apeldoorn
T: 055-538 56 00
E: info@heemgaard.nl

Postadres
Postbus 20177
7302 HD Apeldoorn

Schoolgebouw

De Heemgaard beschikt over een prachtig gebouw dat helemaal is aangepast aan de wijze waarop wij het onderwijs vorm geven. Zo hebben we heel bewust het gebouw ingedeeld naar de verschillende vakgebieden. Hierdoor weet je als leerling precies waar je moet zijn als je bijvoorbeeld Engels of wiskunde hebt. We hebben juist geen apart brugklas-  of bijvoorbeeld HAVO gedeelte, omdat we vinden dat je samen op school zit!
We vinden het belangrijk elkaar te ontmoeten en het gevoel te hebben samen een schoolgemeenschap te vormen. Dan maakt het dus niet uit of je nu in klas 6 of 1 zit, of dat je de atheneum of MAVO opleiding volgt. Samen zijn we De Heemgaard!

Dat je bij ons helemaal jezelf kunt zijn wordt o.a. ook gesymboliseerd met onze regenboogtrap. Een initiatief van de  leerlingen zelf om te laten zien dat net als de regenboog alle kleuren er mogen zijn en samen een mooi geheel vormen.

Naast de vaklokalen beschikt ons gebouw over een prachtig ruime mediatheek en heel veel studieplekken zodat je ook zelfstandig of in groepjes fijn aan het werk kan met je studie. We hebben een aparte afdeling voor sport, muziek en de beeldende vakken. In onze aula kan je niet alleen terecht in de pauze maar ook voor optredens en vieringen etc.

Kantine

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de zogenaamde ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’. De kantine

Gezond eten draagt bij aan een fijne schooldag. Wij hebben zelfs een gouden kantine, omdat het uitgestalde aanbod en het automatenaanbod voor minimaal 80% uit betere keuzes bestaat. Ook bieden we groente en fruit aan en stimuleert de aankleding van de kantine onbewust om betere keuzes te maken. Samen met onze kantinemedewerker en cateraar bekijken wij jaarlijks ons aanbod via de Kantinescan en bespreken de uitkomst met de directie.

Commissie identiteit

Het is belangrijk om de doelstelling van de school en de uitwerking daarvan onder de aandacht te brengen. De commissie Identiteit neemt hierin initiatief en bestaat uit personeel, leerlingen en ouders. Zij organiseren één keer per jaar een bezinningsmiddag.

Een aantal collega’s bespreekt aspecten van ons pedagogisch handelen en onze persoonlijke identiteit. Ook worden thema’s als respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing tegen het licht gehouden. Daarnaast stelt de commissie samen met de directie het jaarthema vast. Dit jaarthema wordt met leerlingen besproken tijdens de jaaropening en afsluiting, tijdens kerst- en paasvieringen en tijdens de themaweek ‘dagopeningen’. Ieder jaar stellen collega’s, leerlingen en ouders een reeks spreuken vast. Dagelijks ligt er dan voor examenkandidaten een spreuk op tafel klaar tijdens het centraal examen.

Om te benadrukken dat lesgeven meer is dan ‘een boek op tafel en aan het werk’, brengt de commissie jaarlijks de dagopeningen onder de aandacht. Iedere docent houdt deze aan het begin van het tweede uur. Een dagopening helpt leerlingen en medewerkers om school als een veilige haven te ervaren, met aandacht en contact als belangrijke speerpunten.

Identiteit

We vormen een gemeenschap waarin we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar. Het christelijke karakter van de school bestaat uit meer dan lessen godsdienst en het houden van dagopeningen en vieringen. Identiteit is immers ‘geleefde identiteit’ waarbij we zoeken naar ontmoeting en waardering, ook wanneer we van elkaar verschillen. Een waarderend woord, een schouderklopje, een duim omhoog en constructieve kritiek kunnen veel effect hebben.

Medewerkers geven zelf vorm aan dagopeningen en vieringen. De een doet dit geïnspireerd door de Bijbel; de ander door veel aandacht te hebben voor verbinding en compassie. DAT is onze identiteit! Er is veel contact en cohesie in ons team waardoor mensen hier lang blijven werken. Wij werken met interne coaches, zodat ook collega’s zichzelf kunnen zijn en zich permanent ontwikkelen. Vanuit die basis kunnen zij onze leerlingen optimaal begeleiden en hun kennis, vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid vergroten.

Ziek melden

Meerderjarige leerlingen (vanaf 18+) en ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen en kunnen een ziekmelding telefonisch doorgeven: 055-538 56 26. Ziekmelding voor een hele dag kan ook via de ouderinlog in Magister. Voor afmelding van enkele lesuren (kort verlof) kunt u het verlofbriefje invullen.

Overige kosten

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Heemgaard. De oudercommissie vergadert regelmatig met de directie om lopende activiteiten, beleidsmaatregelen, de voortgang van het onderwijs of de identiteit van de school te bespreken. Ideeën uitwisselen, kritische vragen stellen en meedenken over nieuwe initiatieven.
Leden van de oudercommissie worden niet door de ouders gekozen. De oudercommissie pretendeert daarom ook niet de spreekbuis van alle ouders te zijn.
De oudercommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar.

 Leden

De oudercommissie 2021-2022 bestaat uit de volgende leden:
Mevr. T. Stoop
Mevr. M. Pauwels
Dhr. P. van de Vlag
Mevr. G. Kilic
Mevr. J. Fobbe

Meepraten?

Lid worden van de oudercommissie is eenvoudig. U meldt zich bij één van de zittende oudercommissieleden en komt een keer sfeer proeven op een vergadering. Als het u bevalt, bent u van harte welkom. Lid zijn van de oudercommissie is mogelijk zolang uw kind op De Heemgaard zit.

Contact

U kunt de oudercommissie bereiken via oudercommissie@heemgaard.nl of via het secretariaat van de school. Zij denken graag mee of luisteren naar de vraag. Is er ondanks gezamenlijk overleg sprake van een klacht, dan staat hier een klachtenschema met informatie bij wie u terechtkunt.

Ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs en maakt zich daarnaast sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse activiteiten, die tot doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke vorming van leerlingen te bevorderen, bijvoorbeeld door culturele en sportieve activiteiten aan te bieden. Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage € 50,-.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. De Heemgaard doet echter -mede uit het oogpunt van gezamenlijkheid- een dringend beroep op elke ouder die bijdrage te betalen. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks na overleg met ouders uit de MR de hoogte van de ouderbijdrage vast en bepaalt waaraan de ouderbijdrage wordt besteed.

De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage, zoals hieronder vermeld, zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage:

Via het digitale schoolloket kunnen ouders de kosten betalen. Hiertoe ontvangen zij in de loop van het schooljaar een factuur.

Overige kosten

In het kader van het lesprogramma organiseert de school excursies en buitenschoolse activiteiten. Er kunnen kosten verbonden zijn aan een excursie of activiteit. Deelname aan activiteiten waar een prijskaartje aan hangt, is niet verplicht. Leerlingen die niet mee kunnen gaan, krijgen een alternatief programma aangeboden.

Afhankelijk van diverse factoren variëren de kosten. Voor de meerdaagse excursies is een maximum van € 60,- per dag gesteld. We geven op de boekenlijst aan welke excursiekosten er in het schooljaar zijn.

Procedure vooruitbetaalde excursies

Hieronder rubriceren we onder welke omstandigheden leerlingen geld retour ontvangen of moeten bijbetalen.

Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen.
Lees hier meer over.

Gezond en duurzaam

De Heemgaard is een gezonde school met een integraal beleid over schoolgezondheid. Op school leren onze leerlingen over gezond gedrag. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen, omdat hier een gezonde keuze te maken is. Onze medewerkers stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld.

Er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen en het voorkomen van het gebruik van genotsmiddelen. De school is rookvrij; het rookverbod geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. De GGD ondersteunt onze school hierbij. Naast een gezonde school, willen we ook een duurzame omgeving creëren. Een omgeving met veel groen en weinig (zwerf)afval en waar aandacht is voor afvalscheiding. Een gebouw waar leerlingen makkelijk kraanwater kunnen drinken, zonlicht en frisse lucht krijgen. Fietsen en openbaar vervoer zijn bij ons de standaard.

Wij maken ouders attent op het aanbod in onze schoolkantine en vragen regelmatig aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs.

Excursies

Het is leuk om op verschillende manieren en in een andere omgeving dingen te leren. Daarom gaan we ieder leerjaar op excursie. Vakspecifieke dagexcursies zijn per leerjaar aangegeven bij de boekenlijst. Voor mavo 4, havo 5 en atheneum 6 zijn er meerdaagse buitenlandse excursies.
Zodra er weer meerdaagse excursies gepland kunnen worden, verschijnt hier meer informatie.

Veluwse Onderwijsgroep

De Heemgaard is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers blijven zich daarvoor ook als professional ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en dit is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving.


Algemeen directeur voortgezet onderwijs
dhr. Theo Bekker
E-mail: t.bekker@veluwseonderwijsgroep.nl

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Vakanties & vrije dagen

vakantieDatum
Start schooljaar30 augustus 2021
Herfstvakantie18 oktober t/m 22 oktober 2021
Vrije dag30 november 2021
Kerstvakantie27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie28 februari t/m 4 maart 2022
Paasmaandag18 april 2022
Meivakantie (incl. Koningsdag)25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart (+ extra vrije dag)26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag6 juni 2022
Zomervakantie9 juli t/m 21 augustus 2022

Missie en visie

De Heemgaard … een school die eigentijds, degelijk onderwijs geeft. We zijn traditioneel in het herkennen van kwaliteit en talenten. En modern in het weten wat nu waardevol en bruikbaar is. Ook geven we leerlingen graag wat extra’s mee. Hierbij zijn drie uitgangspunten heel belangrijk.

Aandacht en contact

Wij vinden dat we op school allemaal bij elkaar horen. In één gebouw leren we van elkaar, zien we elkaar veel en proberen we elkaar te helpen. We willen dat jij je welkom voelt en ook je medeleerlingen respecteert en aandacht geeft. Je kunt dit ook vertalen in: De Heemgaard ontmoet!

Actief lerend

Je gaat naar school om te leren en jezelf te ontwikkelen. Logisch! We vinden het normaal dat jij dat ook wilt en daar je best voor wilt doen. Wij willen je daar heel graag bij helpen. We dagen je uit zodat je het beste uit jezelf en je klasgenoten haalt. We geven je ruimte, ondersteuning en vertrouwen. We noemen dit: De Heemgaard daagt uit!

Helder en duidelijk

Leren gaat beter als jij je op je gemak voelt. Op De Heemgaard werken we daarom aan goede begeleiding, persoonlijke aandacht en hebben we duidelijke regels. Door de regels en afspraken weet iedereen op school waar hij aan toe is. We zorgen dat iedereen dat ook weet: De Heemgaard communiceert!

Wat betekent dit in de praktijk?

Lees ook over de jaarlijkse resultaten en onze identiteit.

Mediatheek

Leerlingen kunnen in de mediatheek onder meer boeken & tijdschriften lenen en werken aan schoolopdrachten. De mediatheek biedt plaats aan ruim 70 leerlingen en de werkplekken zijn voorzien van een computer/laptop met internetaansluiting.

De collectie bevat ruim 4800 titels (ruim 8900 exemplaren). Deze zijn terug te vinden in de online mediatheekcatalogus en bijbehorende app. Ook biedt de mediatheek toegang tot databanken met boekrecensies, uittreksels en kranten- en tijdschriftartikelen (ook voor thuisgebruik). Het personeel vertelt graag meer over de diverse informatiebronnen en het gebruik hiervan.

Meer weten?
Bekijk de veelgestelde vragen, de mediatheek-blog of volg de Heemgaardmediatheek op Instagram.

Somtoday

Leerlingen en ouders krijgen allebei aparte inloggegevens voor Somtoday. Op deze afgeschermde website vinden zij persoonlijke informatie als lesroosters, cijfers en absentie. Zeker in de brugklas is het prettig dat u als ouder kunt meekijken, zodat u uw kind op weg kunt helpen als dat nodig is. Somtoday is voor leerlingen ook de elektronische leeromgeving (ELO). Zij vinden hier onder andere studieplanners, opdrachten, extra informatie, uitleg en verdiepingsstof. In de agenda van Magister heeft de docent het huiswerk, extra oefenstof en/of verdiepingsopdrachten genoteerd.

In Somday is ook te zien of leerlingen aanwezig zijn geweest in de les, net als resultaten van Cito-toetsen, een profielkeuzeonderzoek of een extern onderzoek. Op die manier is er altijd een totaaloverzicht. Persoonlijk contact vinden we ook heel belangrijk en daarom nodigen we u een paar keer per jaar uit voor ouderavonden, spreekavonden met vakdocenten en mentorspreekavonden. Als het nodig is, kan er altijd tussentijds contact opgenomen worden met docenten en mentoren.

Tegemoetkoming schoolkosten

Naast kinderbijslag is soms een tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk.

Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kind gebonden budget krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind achttien jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

Lesuitval

Op De Heemgaard proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn er voor de brugklasleerlingen opvanglessen op het brugklasplein. Deze lessen worden gegeven wanneer de eigen docent de les niet kan geven. Vanaf klas 2 leidt een uitgevallen les tot een studie-uur dat wordt doorgebracht op de studieplekken in school. Wijzigingen in het lesrooster zijn te vinden op de monitoren op school, in de elektronische leeromgeving (ELO) Magister en op de website; vanaf 18.00 uur staan daar de wijzigingen voor de volgende lesdag.

Leermiddelen

De Heemgaard werkt met een intern leermiddelenfonds. Dit betekent dat we er als school zelf verantwoordelijk voor zijn dat de leerlingen de juiste leermiddelen krijgen. Voor elke leerling ligt aan het begin van het nieuwe schooljaar een pakket leermiddelen (boeken, werkboeken en/of cd’s) klaar; deze blijven eigendom van de school.

Inleveren

Boeken, die staan vermeld onder te huren leermiddelen, moeten aan het eind van het jaar weer ingeleverd worden; deze mogen niet beschreven worden.  Dit geldt ook voor een aantal werkboeken. Werkboeken moeten ingeleverd worden als een leerling tijdens het schooljaar overstapt naar een andere afdeling of onze school verlaat. Deze werkboeken staan vermeld onder te kopen leermiddelen.

Schade

Alle leermiddelen blijven eigendom van de school. In geval van schade of vermissing wordt 75% van de adviesprijs in rekening gebracht voor leermiddelen die in bruikleen zijn ontvangen en 100% voor verbruiksmateriaal.

Kosten

De overheid heeft een regeling getroffen waardoor ouders voor hun kinderen geen schoolboeken hoeven te betalen. Onder deze regeling vallen schoolboeken en lesmateriaal die noodzakelijk zijn om het onderwijs te kunnen volgen. Dit betekent dat huurboeken, werkboeken, bijbehorende cd’s, dvd’s, door de school gemaakt lesmateriaal en licenties voor online lesmateriaal voor de ouders/verzorgers gratis zijn.

Leermiddelen

Hieronder vindt u informatie over de leermiddelen:

Leermiddelen brugklassen 2021-2022
Leermiddelen 2e klassen 2021-2022
Leermiddelen 3e klassen 2021-2022
Leermiddelen 4e klassen 2021-2022
Leermiddelen 5e klassen 2021-2022
Leermiddelen atheneum 6 2021-2022

Zaken die meerdere jaren meegaan of geen informatiedragers zijn, moet je echter zelf betalen. Hieronder vallen schriften, mappen, pennen, tekenmateriaal, rekenmachine, sportkleding, usb-stick, laptop, atlas, woordenboeken, lees- en literatuurboeken, excursies en buitenlesactiviteiten. De artikelen kan je, buiten de school om, aanschaffen bij een leverancier naar keuze.

Cambridge English

Atheneumleerlingen krijgen vanaf klas 2 Cambridge English. Hiermee worden zij voorbereid op de Cambridge examens in klas 4, 5 en 6. Vanaf klas 4 is Cambridge English optioneel, omdat er dan ook examenkosten aan verbonden zijn, ca € 250,- per jaar. Het uiteindelijke Cambridge Certificate of Proficiency in English is een internationaal erkend diploma voor de Engelse taal.

Stichting Leergeld Apeldoorn

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Bezoek
Er is een inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, te bezoeken in de jeugdbibliotheek (verdieping -1) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

Contact
Telefoon: 085-047 17 74, bereikbaar van 8.30-17.00 uur
E-mail: leergeldapeldoornvoorst@live.nl
Website: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Goed om te weten dat er naast kinderbijslag soms ook een tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk is.

Klachten

Als mensen samenwerken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat ook samen opgelost worden. Een enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u een klacht? In dit schema staat bij wie u terecht kunt.

Klacht gaat overKlacht kan ingediend worden bij
Een situatie in eigen klasde mentor
Een mentorde teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docentde teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërgede conrector
Een teamleiderde rector
Een conrectorde rector
Een rectorde algemeen directeur VO
Een sanctie vanuit schoolde teamleider
Roosterzakende conrector
Verlofaanvragenlokaal 30
Rapportende teamleider
Bevorderingde teamleider
Examinering/toetsingde teamleider (examinering; examencommissie)
Ongewenste intimiteitende vertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:
Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
Tel: (070) 386 16 97
Fax: (070) 302 08 36
E-mail: info@klachtencommissie.org

Resultaten

De Heemgaard vindt het belangrijk om feedback te krijgen. Deze informatie gebruiken wij om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op de website van ‘Scholen op de kaart’ is informatie te vinden over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De Heemgaard is daar ook goed te vergelijken met andere middelbare scholen.

Onze examenkandidaten
Verreweg de meeste leerlingen halen hun diploma, zowel in vmbo-(g)t, havo als vwo. De examenkandidaten haalden in 2020-2021 gemiddeld over alle vakken de volgende cijfers op het centraal eindexamen: 6,3 (vmbo-(g)t), 6,2 (havo) en 6,2 (vwo). Qua profielen wordt er relatief veel gekozen voor de richting economie.

Slagingspercentages

Dit zijn voor schooljaar 2020-2021 de slagingspercentages:

Doorstroompercentages vanuit de brugklas schooljaar 2020-2021:

Privacy

De Heemgaard maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Net als voor alle VOG-scholen staan veiligheid en privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers voorop. Iedereen heeft recht op privacy. Tegelijkertijd hebben wij persoonsgegevens nodig voor ons onderwijs. Ook delen wij privacygevoelige informatie in het belang van onze leerlingen.

AVG

De privacyverklaring van de VOG beschrijft de processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt plus de inhoud en achtergrond van deze verwerkingen. Ook is te lezen welke gegevens worden verwerkt en aan wie deze worden verstrekt. In de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een informatieplicht opgenomen voor de degene die de persoonsgegevens verwerkt:
De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de informatie en communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.’

Deze privacyverklaring is een van de manieren waarop de VOG aan de informatieplicht voor leerlingen en ouders wil voldoen

Rapport

Alle klassen ontvangen drie keer per jaar een perioderapportage plus een overgangsrapport. De perioderapportage geeft het voortschrijdend gemiddelde weer. De cijfers en de gemiddelden zijn per periode ook in te zien in Magister. Bekijk hier de berekening van de rapportcijfers van de onderbouw.

Dit zijn de bevorderingsnormen schooljaar 2021-2022:

Begeleiding

Met plezier naar school gaan – wie wil dat nu niet? Wij zorgen ervoor dat leerlingen actief en zelfverzekerd aan de gang kunnen. Dat zij hun leerdoelen halen en fouten durven te maken – juist om van te leren. En om zichzelf te leren kennen.

Altijd vooruitkomen
De mentor is het eerste aanspreekpunt. Die luistert, vraagt en zoekt mee naar oplossingen. Zo kan een leerling reflecteren op wat er speelt en stap voor stap kijken wat er nodig is. Iedereen is uniek en leert en werkt op een eigen manier. En of je nu dyslexie of autisme hebt, of je vindt het gewoon fijner om het even samen te doen … op de Heemgaard is hoe dan ook ruimte om vooruit te komen. We tonen respect naar elkaar en maken handige afspraken. Vanuit talenten en mogelijkheden kijken we welke begeleiding het beste past.

In deze rubriek komen de volgende onderwerpen aan bod:

Atheneum (met Latijn)

De Heemgaard heeft een atheneum opleiding van klas 1 t/m klas 6, eventueel aan te vullen met het vak Latijn. Met dit diploma kan een leerling naar de universiteit of een hbo-vervolgstudie volgen. Op het atheneum ligt veel initiatief bij de leerling. Je moet het leuk vinden om zaken te onderzoeken en uit te pluizen en niet schrikken van lastige vragen of complexe problemen. Leerlingen krijgen stapsgewijs onder de knie hoe om te gaan met studieplanners, praktische opdrachten en toetsweken. Ze gaan steeds zelfstandiger aan het werk; een belangrijke vaardigheid voor alle vervolgstudies.

Onderbouw met twee brugklassen

Wij hebben een atheneum brugklas voor leerlingen met een eenduidig vwo-advies.

Zij kunnen kiezen om vak Latijn toe te voegen. Daarnaast hebben wij een atheneum/havo brugklas, waar het tempo en de boeken op atheneum niveau zijn. Voor elke toets krijgen leerlingen een havo en een atheneum cijfer. In de bevorderingsnormen staat wat er nodig is om over te gaan naar atheneum 2. Welke brugklas het ook wordt … in de onderbouw leggen we in de eerste drie jaar de basis. We bieden vakkennis aan en hebben aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden en projecten.  In klas 2 en 3 wordt Cambridge English aangeboden, wat in de bovenbouw een vervolg kan krijgen inclusief een internationaal erkend certificaat.

Atheneum met Latijn

Kiest een leerling in de brugklas Latijn, dan is dit in elk geval tot en met de 3e klas. Daarna kan je in de 4e een certificaat halen of ermee doorgaan tot en met de 6e en er examen in doen. Latijn is een extra vak en in de onderbouw betekent dat:

Bovenbouw

Leerlingen volgen al meer een individuele leerroute en hebben een profiel gekozen. Er zijn er vier: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur &Techniek en Natuur & Gezondheid. Alle leerlingen volgen een verplicht gemeenschappelijk deel waarin o.a. de vakken Nederlands, Engels en wiskunde vallen. Ook hebben leerlingen in de bovenbouw keuzevakken. Vanaf klas 4 kun je naast een profiel kiezen voor de Business School door het vak Bedrijfseconomie te kiezen. Ook Bewegen, Sport & Maatschappij, Muziek en Beeldende vorming (tekenen /handvaardigheid) zijn vakken die je kunt blijven volgen tot en met het examen!

Anti-pestprotocol

Het antipestprotocol beschrijft wat we onder pesten verstaan en wat de aanpak is al er gepest wordt.
Voor het inzien van ons “gedragsprotocol leerlingen” klik hier.