Verlof

Om meer structuur te brengen in het aanvragen van verlof en het verwerken hiervan, werken wij met twee soorten verlof: kortdurend verlof en bijzonder verlof. Het formulier voor ‘aanvragen verlof’ vind je op de website.

Kort verlof

We gaan ervan uit dat afspraken met bijvoorbeeld dokters, tandartsen en orthodontisten zoveel mogelijk buiten de lessen gepland worden. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan kun je het formulier ‘aanvraag kortdurend verlof’ door je ouders laten invullen en zelf inleveren bij de opvangconciërge in lokaal 30. Het verzoek voor verlof wordt minstens één dag van tevoren ingeleverd. Dergelijke afspraken zijn immers meestal al langer bekend. Een uitzondering wordt gemaakt voor afspraken met bijvoorbeeld de huisarts, die ‘s ochtends vroeg zijn gemaakt. Dan wordt de verlofaanvraag na de afspraak ingeleverd.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Bijzonder verlof

Ouders kunnen een aanvraag indienen voor bijzonder verlof buiten de schoolvakanties. Indien het gaat om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, dan vinden wij het noodzakelijk dat de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s) de aanvraag voor verlof zelf bespreken met de coördinator of conrector.

Als verlof voor meerdere dagen wordt aangevraagd, dan dienen wij de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs te volgen en is er doorgaans contact met de leerplichtambtenaar.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (208.92 KB)