PTA

Het Examen van een middelbare school bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van het examenjaar.
Voor het SE hebben we een programma’s geschreven, waarin precies beschreven staat waar de toetsing en het SE uit bestaat.
Alle leerlingen moeten per opleiding hetzelfde schoolexamen doen.

Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerlingen uit mavo 3, havo 4 en atheneum 4 en 5 ontvangen in de eerste weken van het schooljaar een Programma.
Leerlingen uit de eindexamenklas m4, h5 en a6 ontvangen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Bij deze documenten hoort een examenreglement. Daarin staan alle regels die gelden rond de toetsing in de bovenbouw.
Daarnaast zijn er nog enkele documenten met specifieke informatie over bijvoorbeeld profielwerkstuk en praktische opdrachten (mavo-4).

Hieronder staan de verschillende documenten.

Examenreglement

Atheneum

Havo

Mavo

Aanvullende documenten

  • Bekijk hier instructies en regels Profiel Werk Stuk (PWS) havo/atheneum
  • Bekijk hier instructies Praktische Opdracht mavo4
  • Bekijk hier instructies en regels Profiel Werk Stuk (PWS) mavo 3

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (385.07 KB)