Overige kosten

In het kader van het lesprogramma organiseert de school excursies en buitenschoolse activiteiten. Er kunnen kosten verbonden zijn aan een excursie of activiteit. Deelname aan activiteiten waar een prijskaartje aan hangt, is niet verplicht. Leerlingen die niet mee kunnen gaan, krijgen een alternatief programma aangeboden.

Afhankelijk van diverse factoren variëren de kosten. Voor de meerdaagse excursies is een maximum van € 60,- per dag gesteld. We geven op de boekenlijst aan welke excursiekosten er in het schooljaar zijn.

Procedure vooruitbetaalde excursies

Hieronder rubriceren we onder welke omstandigheden leerlingen geld retour ontvangen of moeten bijbetalen.

  • Leerling verlaat de school : kosten retour van onderdelen die nog niet plaatsgevonden hebben.
  • Leerling nieuw op school: berekenen welke kosten nog betaald moeten worden voor onderdelen die nog niet plaatsgevonden hebben.
  • Leerling wisselt een vak:  verrekenen met kosten nieuw vak.
  • Leerling wisselt van afdeling: verrekenen met kosten nieuwe afdeling.
  • Leerling heeft begrafenis/crematie: kosten retour op schriftelijk verzoek van ouders.
  • Leerling is ziek: kosten niet retour.
  • Leerling heeft verlof op verzoek: kosten niet retour.
  • Anders: afdeling beslist na overleg met de andere afdelingen

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2020 (237.37 KB)