Ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs en maakt zich daarnaast sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse activiteiten, die tot doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke vorming van leerlingen te bevorderen, bijvoorbeeld door culturele en sportieve activiteiten aan te bieden. Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage € 50,-.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. De Heemgaard doet echter -mede uit het oogpunt van gezamenlijkheid- een dringend beroep op elke ouder die bijdrage te betalen. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks na overleg met ouders uit de MR de hoogte van de ouderbijdrage vast en bepaalt waaraan de ouderbijdrage wordt besteed.

De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

Via het digitale schoolloket kunnen ouders de kosten betalen. Hiertoe ontvangen zij in de loop van het schooljaar een factuur.

Opbouw ouderbijdrage Kosten per leerling Voorstel
Collectieve leerlingverzekering 2,00 3,10 3,00
Bijdrage onderzoeken (didactisch, capaciteiten) 5,00 14,36 5,75
Bijdrage kosten foto’s in leerlingadm en overige foto’s 5,00 3,91 4,00
Kosten ouderraad 1,50 0,81 1,00
Bijdrage in kosten communicatie met ouders 5,50 * 5,50
Mediatheek/bibliotheek 7,50 3,37 4,00
Examen diploma uitreiking 6,50 19,39 7,50
Schoolpas 1,75
Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten (start/afsluiting schooljaar, kerst en paasviering, sporttoernooien, schoolfeest, leerlingenraad, div. culturele activiteiten na lestijd) 17,00 38,65 17,50
Totaal 50,00 83,65 50,00

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (386.58 KB)