Atheneum (met Latijn)

Het atheneum duurt zes jaar. Met een atheneumdiploma kan de leerling naar de universiteit. Hij kan zijn atheneumopleiding aanvullen met het vak Latijn. Op het atheneum ligt veel initiatief bij de leerling; zo moet hij het zelf leuk vinden om zaken te onderzoeken en uit te pluizen, en hij moet zich niet snel laten afschrikken door een lastige vraag of een complex probleem. In de eerste drie jaar bereiden we de leerling geleidelijk voor op de bovenbouw van het atheneum.

De leerling leert stapsgewijs om te gaan met studieplanners, praktische opdrachten en toetsweken. In fases gaat de leerling steeds zelfstandiger aan het werk. Deze vaardigheid is heel belangrijk voor alle vervolgstudies.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (208.92 KB)